header onderbalk 1200

Wijkteams & Organisatie

Wijkteams zijn er in vele soorten en maten. Veel gemeenten (ruim 85%) hebben hun zorg en ondersteuning geregeld via sociale (wijk)teams. De multidisciplinaire teams zijn vaak een eerste aanspreekpunt voor mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld in verband met schulden, werk, zorg en eenzaamheid.

De wijkteams hebben verschillende benamingen, zoals wijkteam, sociaal team of gebiedsteam. In het ene wijkteam kan iedereen van 0 – 100 jaar terecht, waar bij andere teams met name inzetten op zwaardere problematiek. Ook is er variatie in activiteiten en wat een team al dan niet zelf oppakt. De samenstelling hangt vaak af van het type wijk, zo maakt in een wijk met veel werkloosheid bijvoorbeeld een jobcoach onderdeel uit van het team, waar men in een andere wijk meer heeft aan een ouderenwerker.

schaken - wijkteams en organisatie

Interview en blog

Nut en noodzaak van een onafhankelijk sociaal (wijk)team

Yvonne Wijland, eigenaar Wijland Advies en Coaching
blog

31 augustus 2016 – Bijna alle gemeenten bedienen zich inmiddels van sociale (wijk) teams, veelal hét middel om de transformatie in het sociale domein vorm te geven. Echter, voor een succesvolle realisatie van de opgave van die teams, is het noodzakelijk dat de gemeente mee transformeert. Iets wat een taai en langzaam proces is."

Lees verder


Pak de ruimte om echt te transformeren

Astrid de Bue, eigenaar van Kade23 en programmamanager bij coöperatie Amaryllis
interview

23 juni 2016 – Vorig jaar was een heel hectisch jaar. Door de transities werden wijkteams even teruggeworpen in de tijd. En kregen ze te maken met verschillende eisen, regelingen, verantwoordingen en effectmetingen vanuit de afzonderlijke kokers jeugd, participatie en Wmo.

Lees verder


De juiste professional op de juiste plek

Yvonne Wijland, eigenaar Wijland Advies en Coaching
blog

23 juni 2016 – In een eerder blog schreef ik over de competenties van de professional in de sociale (wijk)teams en vooral in relatie tot drijfveren en talenten: waarom heeft de één het wel en de ander niet?

Lees verder


Flip Verhagen, generalist WIJeindhoven
blog

4 april 2016 – De generalist is iemand die weinig weet van veel. Het is ook een nieuw beroep. Een waarin wel twintig bestaande beroepen zijn gecombineerd. Tegelijk heeft iedere generalist een eigen expertise.

Lees verder


De juiste professional op de juiste plek

Ellen de Goede en Yvonne Wijland
blog

25 november 2015 – Competenties zijn niets meer en niets minder dan aantoonbare gedragsvaardigheden en die zijn op zich aan te leren. Maar hoe succesvol dat is: dat is nu maar net de vraag.

Lees verder