header onderbalk 1200

Wijkteams & Burgerkracht

Bewoners weten als geen ander wat er speelt in hun buurt en wat zij willen (veranderen). Ook zijn de mogelijkheden om zich te organiseren of zich te laten horen toegenomen, door bijvoorbeeld thematische Whatsapp-groepen of Facebookgroepen voor de buurt. Burgers zetten zich op veel manieren in, variërend van vrijwilligerswerk, tot het oprichten van hun eigen lokale zorgcoöperatie. Van haar kant doet de overheid – mede ingegeven vanwege bezuinigingen – een groter beroep op de eigen kracht van burgers en op ‘samenredzaamheid’.

wijk-investeren-kl