Wijkteam & burgerinitiatief


Wat kunnen sociale (wijk)teams doen om burgerkracht in de wijk te versterken? Welke taken op het gebied van zorg en welzijn kunnen veilig door buurtbewoners worden opgepakt? Hoe geef je de initiatiefnemers voldoende handelingsvrijheid en borg je tegelijkertijd bepaalde minimale kwaliteitseisen? En hoe betrek je inwoners die weinig in beeld zijn?

Donderdag 11 februari 2016 vond in Amersfoort de themabijeenkomst Wijkteam & burgerinitiatief plaats. Bijgaand hiervan het fotoverslag en een aantal relevante leestips naar aanleiding van dit thema.