Vijfde rapportage TSD: Transformatie in het Sociaal Domein; de praktijk aan de macht

Commissie pleit voor meerjarig programma transformatie Sociaal Domein

Bron: Transitiecommissie Sociaal Domein

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) heeft haar vijfde en slotrapportage opgeleverd aan minister Plasterk. De vijfde rapportage heeft als ondertitel ‘De praktijk aan de macht’, en refereert aan het belangrijkste advies uit het twee jarige commissie-bestaan: geef de mensen in de uitvoeringspraktijk de kans en de tijd om het goede te doen. Volgens de Commissie moeten alle betrokken partijen leiderschap tonen, om op die manier beter aan te sluiten bij de wérkelijke vragen. Verder houdt de Commissie een pleidooi voor een nationaal meerjarig programma met onder meer Rijk en gemeenten dat zich richt op de noodzakelijke stappen in het veranderingsproces in het Sociaal Domein.