DVD Uit de Onmacht - film over een integrale aanpak

9 december 2014

Nederland kent vele duizenden gezinnen die kampen met ‘multi problemen’. De zorg voor deze gezinnen is intensief en kostbaar. Door de decentralisaties in het sociale domein kunnen gemeenten straks een meer centrale rol spelen in de ondersteuning. Voor iedereen een enorme uitdaging. Deze DVD is gemaakt om gemeenten en hulpverleners te ondersteunen in deze transformatie.

Naast een inspirerende documentaire die een succesvolle integrale aanpak laat zien, komen in het thema-menu de issues aan de orde waar je tegenaan loopt als bestuurder, ambtenaar of hulpverlener.

Vanuit hun visie en ervaring vertellen deskundigen over thema’s als de nieuwe rol van gemeenten, het mandaat, privacy, schulphulpverlening, handhaving versus hulpverlening en werk en wonen.

De DVD is gratis en wordt u aangeboden voor de rijksoverheid en door de VNG. Het is nuttig om de documentaire gezamenlijk te bekijken en vervolgens aan de hand van de thema’s te discussieren.

De DVD kan besteld worden via informatiecentrum@vng.nl