Sociale wijkteams en veiligheidsbeleving

Naar aanleiding van een Expertmeeting over Sociale Wijkteams en Veiligheid in oktober 2015, is Platform31 samen met Bureau Veiligheidsmonitor aan de slag gegaan met een verkennende publicatie over sociale wijkteams en veiligheidsbeleving. De publicatie is bedoeld om te verkennen in hoeverre het sociaal wijkteam een rol kan spelen bij het beïnvloeden van de veiligheidsbeleving van burgers in de wijk.

De verkenning is daarnaast bedoeld om achtergrondinformatie te bieden over veiligheidsbeleving en de teams een afweging te laten maken of zij inderdaad iets willen met het onderwerp. Als het antwoord ja is, dan biedt de publicatie een aantal aanknopingspunten om dit in praktijk te brengen. Het team kan in haar dagelijks werk al regelmatig iets betekenen waarbij ze invloed hebben op de veiligheidsbeleving van burgers in de wijk.

De publicatie is vanaf half februari te downloaden via onze website.