Samenwerken in de jeugdketen

28 maart 2014

Dit instrument helpt professionals om weloverwogen te kiezen voor het al dan niet samenwerken en het uitwisselen van persoonlijke gegevens van kinderen, jongeren en hun ouders met andere professionals.