Handreiking 'Samenwerken binnen (jeugd)wijkteams'

11 december 2014

Handreiking ‘Samenwerken binnen (jeugd)wijkteams – Over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij calamiteiten’.

Gemeenten en instellingen werken samen in (jeugd)wijkteams om jeugdigen zo goed mogelijk te laten opgroeien. Maar wat als het mis gaat? Is de gemeente, het wijkteam of de instelling verantwoordelijk? De handreiking ziet op de juridische gevolgen van een calamiteit waarbij een derde schade lijdt. Dat kan de jeugdige en/of zijn ouders zijn, maar ook een werknemer. De handreiking beschrijft de verschillende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van gemeente en instellingen op grond van de Jeugdwet.