Samenwerken aan een nieuw sociaal domein

3 maart 2014

De afgelopen tijd zijn de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk regelmatig in het nieuws geweest. Veel mensen vragen zich af wat die gaan betekenen. Behoud ik dezelfde zorg? Wie helpt straks mijn gehandicapte dochter? Tegelijkertijd maken instanties zich zorgen over potentiële verschillen tussen de gemeenten. Met wie moeten we zaken doen? En op rijksniveau wordt een andere discussie gevoerd, namelijk over taken, verantwoordelijkheden en financiën. In de praktijk zijn er al verschillende gemeenten voortvarend aan de slag gegaan. In de uitgave die nu voor u ligt, ziet u voorbeelden van gemeenten die de handschoen hebben opgepakt. En vooral: hóe ze dat hebben gedaan. Met passie, met enthousiasme, met inventiviteit en met lef. Uit hun verhalen blijkt dat de weg lang niet altijd gemakkelijk is en dat er veel hobbels zijn te nemen, maar ook dat het resultaat er mag zijn.