Rapportage effectenanalyse van 2 Tilburgse wijkteams

3 april 2015

Zorg wordt beter en goedkoper door gemeentelijke wijkteams. Dat blijkt althans uit onderzoeken in twee proefprojecten in de Tilburgse wijken Stokhasselt en Groenewoud.

Beiden wijken draaien sinds vorig jaar al proef met nieuwe sociale wijkteams. Onafhankelijk onderzoekers Jochum Deuten en Maarten Kwakernaar onderzochten d.m.v. de Effectencalculator in april en oktober 2014 dertien casussen.

Uit de evaluatie blijkt dat de oplossingen die het team bedenkt, ongeveer 30 procent goedkoper zijn dan bij de traditionele manier van werken. Dat komt onder meer doordat de medewerkers nu doorvragen en verder kijken dan de ‘kale’ zorgvraag. De teams kunnen nog beter werken als de vrijwilligers, sleutelpersonen in de buurt en de bewoners er nog meer bij betrokken worden.