Privacy in het sociaal domein

25 november 2015

Een erg actueel thema nu steeds meer professionals uit verschillende disciplines samenwerken in het sociaal domein. Burgers moeten er zeker van zijn dat zorgvuldig wordt omgegaan met hun gegevens. De VNG en een aantal Groningse Gemeenten ontwikkelden een implementatieplan voor privacy in het sociaal domein, inclusief een stappenplan. VNG: “Naast het maken van een privacybeleid en goede afspraken op papier, moet er vooral in de dagelijkse praktijk aandacht zijn voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.” (bron: vng.nl)

Uit het rapport blijkt ook dat het essentieel is dat professionals het thema ‘privacy’ met elkaar bespreken, er training in krijgen en er periodiek aandacht aan besteden bijvoorbeeld door middel van intervisie.