Praktijkvoorbeeld - de leefstijlwijkcoach in Lelystad

16 augustus 2016

Wijkteams bieden individuele ondersteuning aan bewoners, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en preventie. Wijkteams en gezondheidsprofessionals kunnen zowel op individueel niveau als wijkniveau samenwerken en zo voor win-win situaties zorgen. In dit praktijkvoorbeeld is de leefstijlwijkcoach in Lelystad toegelicht. Anna Rijpsma, leefstijlwijkcoach bij Welzijn Lelystad vertelt over de lessen.

Eind 2014 rolde Lelystad samen met de zorgverzekeraar en zorg- en welzijnsorganisaties het driejarige programma ‘Lelystad in beweging’ uit. Het programma besteedde besteed aan de thema’s preventie, participatie, chronische zorg en ouderenzorg. Zo kwam er een wijkgerichte leefstijlaanpak in Boswijk, stadsdeel Zuidoost waar een duidelijke link ligt tussen de lage ses-doelroep en een ongezonde leefstijl, vooral bij de jeugd en jonge gezinnen. De wijkteams richtten zich niet uitsluitend op individuele ondersteuning. Waar op wijkniveau een bepaald ‘patroon’ vaker voorkomt, zoals werkloosheid of eenzaamheid, is gekozen voor een collectief aanbod/aanpak of verwijst het wijkteam naar het bestaande aanbod van een welzijnsorganisatie of vrijwilligers.

Bewonerswensen als uitgangspunt

“De leefstijlwijkcoach werkt zestien uur per week aan een gezonde leefstijl voor inwoners door daarover voorlichting en advies te geven, netwerken aan te wenden en de initiatieven op een duurzame manier te verbinden”, vertelt Rijpsma. “Uitgangspunt zijn de wensen en behoeften van de jeugd en hun ouders die een gezonde leefstijl willen aanleren. De coach verbindt wijkbewoners, professionals, bestaande organisaties en initiatieven.”

Relatie met het wijkteam

Het idee van een leefstijlcoach komt van de coördinator van het wijkteam. Ook het betrekken van de leefomgeving bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl sluit aan bij de werkwijze van de sociale wijkteams. Rijpsma: “Tijdens het wekelijkse overleg krijgt het wijkteam allerlei signalen binnen, zoals de vraag van een moeder met een gehandicapte zoon die wil sporten, maar niet weet waar. Dit pakt de leefstijlcoach op. Hetzelfde geldt voor thema’s waar meerdere signalen spelen, zoals overgewicht in de wijk. Een leefstijlcoach kijkt hoe ze dit met bewoners en het netwerk/organisaties in de buurt kan oppakken. Zodat bewoners hun eigen regie pakken in een gezonde leefstijl en zo de gewenste duurzaamheid tot stand brengen. Bewoners laagdrempelig wilden bewegen, startten een wandelgroep. De leefstijlcoach gaat met deze mensen in gesprek en zorgt voor verbinding, maar gaat niet zelf aan de slag met individuele diëten of sportprogramma’s. Indien nodig en mogelijk onderneemt de coach actie op een overstijgend niveau.”

Contact met (bestaande) initiatieven

Een leefstijlcoach legt de link met bestaande initiatieven en promoot op die manier een gezonde leefstijl, bijvoorbeeld met een wijkforum over gezondheid en bewegen op Facebook. “Ook ontstond er – op initiatief van een bewonersgroep – een plukroute die start in het wijkpark en een Kinderkookcafé, waar kinderen een gezonde maaltijd koken met ingrediënten van de plukroute. De twee euro die ouders hiervoor moeten betalen, is echter niet voor elk gezin op te brengen. Daarom werd er een tegoedbon uitgedeeld in voedselpakketten, zodat sommige kinderen gratis kunnen deelnemen. “

“Met buren en inwonende jongeren startte zorgorganisatie Timon een wijkmoestuin als onderdeel van de plukroute en begeleidde een traject met een kinderfysiotherapeute die kinderen met overgewicht zelfstandig leert sporten. Inmiddels bezoekt de sportwijkwerker af en toe de groep en kan de fysiotherapeute met de groep aanhaken bij activiteiten van sportbedrijf Lelystad. Zo ontstond er een warme overdracht richting laagdrempelig sporten in de wijk voor deze kinderen.”

Rijpsma zelf geeft voorlichting over verschillende gezondheidsthema’s, zoals sporten, het effect van suiker en met welke ingrediënten bewoners een goedkope en gezonde maaltijd kunnen bereiden. “Vanuit het gezondheidscentrum en de basisscholen behandel ik het thema roken op scholen, waarbij leerlingen flyers voor hun ouders gaan ontwerpen. We willen ook nog een leefstijldag met bewoners organiseren, met daarin aandacht voor diverse activiteiten in de wijk. Kortom, genoeg activiteiten in zicht. Uitgangspunt blijft dat we de projecten zoveel mogelijk willen laten runnen voor en door bewoners en vrijwilligers.”

Uit: publicatie ‘Integraal werken? Eenvoudig doen!’