Methodiek beschrijving 1gezin1plan

5 juni 2014

Dit handboek voor professionals legt uit hoe 1gezin1plan efficient en effectief kan worden vormgegeven. Het gaat in op randvoorwaarden, kansen en valkuilen en geeft vele voorbeelden hoe te handelen in specifieke situaties. Het handboek is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek in combinatie met grootschalige praktijkevaluatie van de bijbehorende 1gezin1plan.nl software. Methodiek en software zijn ontwikkeld door de Groninger bedrijven Molendrift en Gino. Zij deden dit in samenwerking met de RUG, vele zorgaanbieders, zorgverzekeraars en clienten.

Het resultaat is een uiterst praktische methodiek voor maatwerk in de hulpverlening. De methodiek wordt ondersteund door een App die het mogelijk maakt elke relevante betrokkene mee te laten doen, zoals bijvoorbeeld ook de school, de woningbouwvereniging, de wijkagent, de schuldsanering en het sociaal netwerk van de client. De methodiekbeschrijving is ook zonder gebruik van de software waardevol.