Langdurige armoede in Nederland stijgt


Door de economische crisis is het aantal Nederlanders dat in langdurige armoede verkeert, snel gestegen. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar hardnekkige armoede in Nederland: ‘Een lang tekort’. Opvallend is dat bijna de helft wel betaald werk heeft, maar dat het inkomen dat ze daarmee verdienen niet voldoende is om rond te komen.

Het SCP verwacht niet dat het aantal armen ooit weer zal dalen naar het niveau van voor de crisis, ook niet als de economie verder aantrekt. De reden is dat steeds meer mensen een flexibel contract hebben of zzp’er zijn. Opvallend is dat bijna de helft van de armen wel betaald werk heeft, maar dat het inkomen dat ze daarmee verdienen niet voldoende is om rond te komen.

Niet-veel-maar-toereikend criterium

Het SCP beschouwt mensen als arm als zij een inkomen hebben dat te laag is om kleding, voedsel en huisvesting van te betalen, plus sporadische uitgaven voor sociale participatie en ontspanning. In 2013 lag dat bedrag op 1.061 euro netto per maand voor alleenstaanden en 1.990 euro voor een gezin met twee kinderen. Het SCP noemt dit het ‘niet-veel-maar-toereikend criterium’. Wie minimaal een jaar onder die inkomensgrens leeft, wordt door het SCP tot de armen gerekend.

Snel hulp

Huishoudens die in armoede vervallen hebben zo snel mogelijk hulp nodig, concludeert het SCP. Hoe langer de armoede duurt, hoe moeilijker het wordt om aan die val te ontsnappen. Van mensen onder de armoedegrens komen, lukt het 60 procent om daar binnen een jaar uit te komen. In het tweede armoedejaar lukt het nog maar 20 procent en vanaf drie jaar wordt armoede bijna altijd een structureel probleem.

Terugval

Het beeld van terugvalpercentages is mogelijk nog treuriger: het aantal mensen dat zich aan de armoede weet te ontworstelen, maar vervolgens toch weer terugvalt. Van degenen die hun inkomen opvijzelen, vervalt 20 procent al na een jaar weer terug in armoede. Slechts 40 procent van de mensen die zich uit armoede werken weet die situatie langdurig vast te houden.