Het gouden ei

13 juli 2016

Het laten landen van de decentralisatie in de praktijk doet een stevig beroep op de professionaliteit van sociale wijkteams. Volgens onderzoeker Suzan Daamen, blijft vooral structureel aandacht voor informatie vanuit perspectief van directe betrokken onderbelicht. Het perspectief van de inwoner is voor haar het gouden ei. “Die informatiebron blijft vaak onbenut, terwijl de waarde ervan via actieonderzoek kan worden (her)ontdekt. Inwoners en betrokken professionals geven namelijk een goede indruk van de lokale uitvoeringskwaliteit.”

Geïnspireerd door de gedachte aan het gouden ei ontwikkelde Daamen een methode waarmee professionals de uitvoeringskwaliteit van hun inspanningen kunnen vaststellen. “De methode is vooral gebaseerd op het directe contact met inwoners”, vertelt ze. “Want hoe doordacht de plannen en het beleid ook zijn, ze zijn pas succesvol als de uitvoering ervan ook daadwerkelijk leidt tot verandering bij de inwoners.”

Inwonersperspectief

Daamen paste de methode voor het eerst toe bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Inmiddels tonen ook woningbouwcorporaties interesse. Zo startte onlangs een traject bij ‘de Leeuw van Putten’ in Spijkenisse. “Bijzonder aan de methode is vooral de toegankelijke casuïstiek die recht doet aan de werkelijkheid. Omdat de meeste verhalen direct vanuit het perspectief van de uitvoeringspraktijk zijn geschreven, konden de betrokkenen kritisch kijken of ze zich erin herkenden. Door dit perspectief consequent als uitgangspunt te nemen, waren we beter in staat de kwaliteit en impact van het werk vast te stellen, te analyseren en waar nodig aan te passen.”

Divers onderzoeksteam

Aan de basis voor een goede uitvoering van het actie-onderzoek stond een divers onderzoeksteam, waarin uitvoering, beleid, management én bestuur samen vertegenwoordigd zijn. Daamen: “Vanwege dit uitgebreide onderzoeksteam was het onderzoek tegelijkertijd een co-productie van inwoners en mensen binnen en buiten de (gemeentelijke) organisatie. In Alphen aan den Rijn deden 105 mensen mee: de cirkel van first impact. Deelnemers vanuit de gemeente vertegenwoordigden hiermee zo’n 10 procent van het Alphense ambtenarenbestand.”

Gereedschapskoffer

Een functionele methode is mooi, nog beter is het als professionals haar eenvoudig kan doorgeven. “We stelden een gereedschapskoffer samen met bestaande en nieuwe gereedschappen, zoals de vertaalmachine, 360-graden-feedback, de effectencalculator en de argumentatiemachine. Hoe professionals de inhoud daarvan eigen maken, leerden ze tijdens workshops en in de praktijk.” Volgens Daamen maken professionals deze nieuwe manier van ‘meten’ schaalbaar en kunnen ze structureel de verbinding leggen tussen leefwereld en systeemwereld. Bovendien kunnen ze deze methode op de lange termijn inzetten als leertool. Doordat de input uit het onderzoek direct worden vertaald in inzichten en lessen, bijvoorbeeld via het casusboekje, kunnen professionals hun bestaande werkwijze direct verbeteren.”