Handleiding Voorkomen is beter dan uit huis zetten

3 maart 2014

Bij gemeenten groeit in toenemende mate het besef dat de woonproblematiek bij multiprobleemgezinnen de effectiviteit van de hulpverlening compleet in de weg kan staan. Vaak is dan een andere woning, of het kunnen blijven in de oude woning, het fundament van waaruit het gezin het leven weer kan opbouwen. DSP-groep heeft een handleiding voor gemeenten en woningcorporaties opgesteld over verschillende aanpakken voor multiprobleemgezinnen met woonproblematiek.