eBook De praktijk als landingsbaan

3 maart 2014

In het e-book De praktijk als landingsbaan is te lezen hoe de Integrale Aanpak toegepast kan worden in de praktijk. Zo’n 130 projectleiders uit 52 gemeenten hebben de afgelopen twee jaar van elkaar geleerd door kennis en ervaringen te delen. Deze kennis en ervaringen zijn gebundeld in dit eBook. Het is geschreven door Albert Jan en Harry Kruiter van het Instituut van Publieke Waarden. Er zijn zes onderdelen in het boek. Daarin wordt ingegaan op de historie, de huishoudens (om wie gaat het), de professionals (wat moeten we kunnen), regels & ruimte (wat mogen en moeten we), financien (wat kost het en levert het op) en organisatie (hoe pakken we het aan). Afgesloten wordt met een hoofdstuk over wat we van Integrale Aanpak kunnen leren voor de decentralisaties.