eBook Aan de slag achter de voordeur

3 maart 2014

In 2008 vormden zes steden op initiatief van het ministerie van VROM (inmiddels BZK) een netwerk om samen te experimenteren en van elkaar te leren met een andere manier van werken; integraal, outreachend, de vraag centraal en met de kracht van mensen centraal. De inspanningen van deze koplopers (Groningen, Den Haag, Amsterdam, Enschede, Nijmegen, Eindhoven) stollen in het eBook Aan de slag achter de voordeur.