DVD Uit de Onmacht - film over een integrale aanpak

24 juni 2016

‘Uit de Onmacht’ is een aangrijpende documentaire over een integrale aanpak van ‘multiprobleem’ gezinnen in de praktijk. De première was eind 2014, maar de DVD is nog steeds verkrijgbaar voor geïnteresseerden!

‘Multiprobleem’ gezinnen

Nederland kent vele duizenden ‘multiprobleem’ gezinnen. De zorg voor deze gezinnen is intensief en kostbaar. De decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten een meer centrale rol in de ondersteuning gegeven waardoor zij voor meer samenhang kunnen zorgen in de hulpverlening.

Thema’s als start voor een discussie

Naast een inspirerende documentaire die een succesvolle aanpak laat zien, komen via het thema-menu diverse thema’s aan de orde waar bestuurders, ambtenaren en hulpverleners mee te maken krijgen. Voorbeelden van deze thema’s zijn:

  • Mandaat
  • Privacy
  • Schuldhulpverlening

Ervaringsdeskundigen geven een visie op de thema’s, op basis daarvan kunt u de lokale discussie hierover voeren.

Aanvragen?

‘Uit de Onmacht’ werd gemaakt door Bosch Film BV kwam tot stand met behulp van het Rijk en de VNG. De DVD is gratis en kan besteld worden per email informatiecentrum@vng.nl.