De gemeente Alphen aan den Rijn – De beweging naar de voorkant

Deze gemeente heeft een Serviceplein ontwikkeld, een gezellige ogende open huiskamer met planten, zitjes en een koffiecorner. Hier kunnen bewoners terecht met vragen over re-integratie, inkomen, schuldhulpverlening, wmo en leerlingzaken. Een ‘integraal intaker’ voert een uitgebreid gesprek met de bewoner die op meerdere domeinen ondersteuning nodig heeft. Daarbij legt hij of zij verbanden tussen de verschillende leefgebieden, en schakelt specialisten in waar nodig. Daarnaast werkt de integraal intaker samen met ketenpartners waaronder Tom in de Buurt (oud-AWBZ en welzijnswerk), Participe (wmo – individuele voorzieningen) en het Jeugd en Gezinsteam.

Uitgangspunt in Alphen aan den Rijn is de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfsturing van de bewoner. De integraal intaker stuurt hierop zodat de bewoner zoveel mogelijk zelf aan de slag kan. Naast dat de bewoner een duurzame oplossing vindt voor zijn problemen, werkt dit ook kostenbesparend voor de maatschappij.

In het onderstaande filmpje vertelt Karin Tecla, integraal intaker over haar ervaringen met deze nieuwe manier van werken.

Meer informatie

Rosanna Stokes
Teamleider Serviceplein
gemeente Alphen aan den Rijn
RStokes@alphenaandenrijn.nl

Tot en met december 2016 brengt Platform31 verschillende professionals met uiteenlopende achtergronden in beeld die invulling geven aan deze beweging. Aan de hand van blogs, filmpjes en nieuws. Lees meer hierover

Maastricht

De vierde gemeente waar we meer te weten komen over hoe de beweging naar de voorkant vorm krijgt, is de gemeente Maastricht. Het project Focus op Hechting is een samenwerking van de Jeugdgezondheidszorg van Envida, stichting Kinderleven en de gemeente Maastricht.

Nijmegen

In het derde Beweging naar de voorkant-interview komen we meer te weten over de gemeente Nijmegen. Corina Brekelmans, senior beleidsadviseur bij de gemeente Nijmegen en Madeleine Theunissen, manager bij Entrea jeugdzorgorganisatie delen hun ervaringen.

Leerplichtambtenaar Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

De 2e gemeente waar we meer te weten komen over hoe de Beweging naar de voorkant vorm krijgt, is de gemeente Haarlemmermeer. We gaan op bezoek bij leerplichtambtenaar Wendy Drenthe in Hoofddorp.