De BufferBerekenaar


In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Sociale (wijk)teams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken (grote) financiële problemen hebben. Steeds meer huishoudens kampen met betalingsachterstanden.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ heeft het Nibud haar BufferBerekenaar geactualiseerd. Deze online rekentool geeft consumenten advies over de hoeveelheid geld die zij achter de hand zouden moeten houden om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Dit bedrag is voldoende om noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen zonder daarvoor een lening af te hoeven sluiten of ten koste te gaan van iemands levensstandaard. De rekentool houdt rekening met uitgaven voor de vervanging van huisraad, onderhoud van de woning, onverwachte rekeningen en eventuele reparaties en vervanging van de auto.

Uit het Nibud onderzoek Geldzaken in de Praktijk (2015) onder 1.444 respondenten bleek dat ruim een derde van de mensen te weinig geld achter de hand heeft. Zo adviseert de Bufferberekenaar een alleenstaande met een bijstandsinkomen zonder auto om minimaal 3.300 euro achter de hand te hebben. Een derde van de Nederlanders heeft dat niet. Het Nibud raadt mensen daarom aan om maandelijks zo’n 10 procent van het inkomen apart te zetten. Bijvoorbeeld met een vaste spaaropdracht.

Voor meer informatie over o.a. de Nibud-Bufferberekenaar zie die uitzending van KRO-NCRV De Monitor van 24 januari 2016: Hoge prijs van schulden.

BufferBerekenaar