Competentieprofiel De Generalist

3 maart 2014

Men spreekt over integrale teams met generalisten; professionals die zich niet laten inkader. Hoe ziet een generalist er eigenlijk uit? De Integrale Aanpak is feitelijk een nieuw vakgebied. Een vakgebied dat de afgelopen jaren in de praktijk is uitgehakt. Natuurlijk zijn er huidige professionals die er geschikt voor zijn, dat zijn autodidacten. Er bestaat nog geen opleiding voor ‘integrale’ profesisonal. Het is geen vak op school, hoewel dat nu wel gaat ontstaan. De huidige best persons zijn goed geworden in deze manier van werken in de praktijk. Er zijn meerdere functieprofielen opgesteld voor de nieuwe professional. Wijland en De Goede (TMA Methode) en Vlaar, Kluft en Liefhebber (Movisie) hebben competentieprofielen opgesteld.

Movisie: Competenties Sociaal werker Maatschappelijke Ontdersteuning. Dit is feitelijk een aanscherping van de beroepenstructuur van de belangrijkste sociaal agogische beroepen. Competenties zijn aangescherpt aan de hand van eisen en ontwikkelingen die de WMO aan het veld stelt.

Competentieprofiel van de generalist Wijland en De Goede. Competenties zijn ontwikkeld aan de hand van 10 best persons te ondezoeken op hun competenties aan de hand van de TMA methode