Nieuws over Vluchtelingen en vergunninghouders

Vluchtelingen staan aan zijlijn en bezorgen Duitsers identiteitsstress

Lees de samenvatting

Bron: Het Financieele Dagblad 30 januari 2018


Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40


Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40