Maatschappelijke begeleiding

Vergoeding Maatschappelijke begeleiding

Het COA zorgt voor de verdeling en uitbetaling van de bijdragen die bestemd zijn voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielgerechtigden. Ook hun nareizende gezinsleden komen in aanmerking voor de regeling. Zodra iemand voor wie de maatschappelijke begeleiding van toepassing is zich vestigt in een gemeente, ontvangt de gemeente hiervan een schriftelijke bevestiging van het COA. De gemeente kan in antwoord daarop aangeven ook in aanmerking te willen komen voor de eenmalige vergoeding.

Met het budget voor maatschappelijke begeleiding worden gemeenten in staat gesteld praktische hulp te bieden aan vergunninghouders, maar is er ook ruimte voor begeleiding met het oog op participatie en integratie. Vergunninghouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun inburgeringsproces, maar gemeenten gaan, mede vanuit hun rol in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen, de ondersteuning bij het inburgerings -en integratietraject op elkaar afstemmen zodat een meer integrale en effectieve aanpak mogelijk wordt.

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40


Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40