Lokale aanpak

De opvang van vergunninghouders vraagt meer dan het regelen van voldoende woningen. Gemeenten hebben te maken met vele verantwoordelijkheden . Ze moeten zorgen voor asielopvang, opleidingen, een goede integratie, werkgelegenheid en (jeugd)zorg. Steeds vaker pakken gemeenten de vraagstukken integraal op. Soms doen zij dit in goede samenwerking met andere omliggende gemeenten.

Hieronder vindt u voorbeelden van beleidsnota’s van gemeenten, die het vraagstuk rondom asielzoekers en vergunninghouders integraal benaderen.


Gemeente Enschede
Meedoen en Thuisvoelen

Gemeente Eindhoven
Samenwerken aan huisvesting in het Stedelijk Gebied Eindhoven

Gemeente Amsterdam

Gemeente Houten

Gemeente Oude IJsselstreek

Ook het actieplan van uw gemeente in beeld? Neem contact op met vera.beuzenberg@platform31.nl

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40


Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40