Kennisdossier Vluchtelingen en vergunninghouders

De vluchtelingenstroom vanaf 2013 tot en met 2016 naar Europa en daarmee naar Nederland was hoog. In die periode vroegen in totaal meer dan 130.000 vluchtelingen asiel aan in Nederland. Een deel van hen kreeg een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Vanaf eind 2016 kenmerken de asielaanvragen zich door na-reizigers in het kader van gezinshereniging. In Nederland zijn gemeenten, corporaties en andere partijen voortvarend aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Voldoende en passende huisvesting, onderwijs, maatschappelijke begeleiding en werkgelegenheid dragen bij aan dit succes. Maar ook het creëren van draagvlak is nodig voor een goede integratie

Beleidsmakers en uitvoerend Nederland denken na hoe de gerelateerde vraagstukken het beste opgelost kunnen worden. Platform31 helpt het debat verder met:

  • Kennishiaten vullen
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden bieden
  • Relevante partijen verbinden

Dit kennisdossier bevat informatie voor gemeenten over de asielprocedure, huisvesting en integratie van vergunninghouders. Daarvoor bespreken we de verschillende vraagstukkken en de rollen van verschillende partijen. Ook staan er blogs, nieuwsberichten, bijeenkomsten, publicaties en praktijkvoorbeelden.

Praktijkvoorbeelden

Kluswoningen voor vergunninghouders
In Boskoop beginnen vergunninghouders in 2018 aan de realisatie van hun eigen woning. Dit project is een initiatief van Stichting Fundering, die dit mogelijk maakt door zelfbouw en alternatieve financiering slim te combineren. De vergunninghouders verbouwen het pand tot hun droomwoning en zodra hun verblijfsvergunning definitief is, krijgen zij de kans om de woning te kopen.

Of bekijk meer praktijkvoorbeelden

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40


Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40