Westerkwartier slaat handen ineen – Groningen

In de regio Westerkwartier ondertekenden in maart 2016 de vier gemeenten en de lokale woningcorporatie een convenant. Doel is om extra huisvesting voor vergunninghouders te bewerkstelligen. Hun taakstelling beschouwen ze als gezamenlijk en ze denken samen na over de realisatie ervan.

De gemeenten voelen zich samen verantwoordelijk en stemden aanvankelijk hun activiteiten met het COA, Vluchtelingenwerk en het Centraal Meldpunt Migranten al op elkaar af. Ook is in hun gemeenten dezelfde woningcorporatie actief. De stap om nog meer samen te werken, was daardoor snel gemaakt. Zowel het COA, de Provincie en het Rijk werden geïnformeerd over de gezamenlijke aanpak van hun taakstelling. De gemeenten maakten onderling geen afspraken over de exacte verdeling. Ze huisvesten op basis van beschikbare woningen en spreidingsbeleid. Als het voor de woningcorporatie niet uitmaakt in welke gemeente de vergunninghouders gehuisvest worde, kan zij een betere match maken tussen de vergunninghouders en de woning.

Afspraken over de realisatie van extra huisvesting voor vergunninghouders:

  • Versnellen van nieuwbouwplannen.
  • Inzetten van een groter deel van het woningenbestand voor vergunninghouders.
  • De woningcorporatie stopt tijdelijk met de verkoop van woningen.
  • Te slopen woningen worden tijdelijk ingezet.
  • 20% van de woningen worden toegewezen aan vergunninghouders én 80% aan reguliere woningzoekenden. Er is een ontspannen woningmarkt in de regio, daardoor verwachten ze geen extra wachttijden voor reguliere woningenzoekenden.

De afspraken omvatten meer dan enkel de daadwerkelijke huisvesting. Ook de begeleiding door Vluchtelingenwerk en het Centraal Meldpunt Migranten maakt onderdeel uit van het convenant. Het huurderplatform vond het belangrijk dat deze afspraak opgenomen werd.

Om de samenwerking handen en voeten te geven is er maandelijks een ambtelijk overleg. Daarnaast is er tweemaandelijks een bestuurlijk overleg. Tijdens de overleggen stemmen ze hun werkzaamheden op elkaar af en kijken ze of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
De gemeentesecretaris van gemeente Marum coördineert de bijeenkomsten.

*Het gaat om de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn én om de woningcorporatie Wold & Waard.

Voor meer informatie neemt u contact op met Peter Rebergen via peter.rebergen@grootegast.nl.

Bijlage