Vergunninghouders bouwen mee aan woning – Peel en Maas

De sociale onderneming Rendiz creëert werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder sinds kort vergunninghouders. De geselecteerde vergunninghouders worden klaargestoomd voor de reguliere arbeidsmarkt en gaan voor Rendiz-project “C3 Living” aan de slag in een fabriek. Ze werken aan de productie van verplaatsbare woningen en leveren daarmee een bijdrage aan de huisvesting van andere vergunninghouders en spoedzoekers.

Kansen voor vergunninghouders

Rendiz ontwikkelde diverse participatie- en ontwikkeltrajecten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een volwaardige baan. In dit traject werken vergunninghouders aan de productie van C3 Living: een bouwsysteem dat met beperkte bouwkundige en technische kennis te realiseren is. De ontwerpers van C3 Living ontwikkelden het systeem in samenspraak met Rendiz, zodat vergunninghouders een rol kunnen spelen in de productie. Omdat vergunninghouders kampen met een taalachterstand en beschikken over onvoldoende kennis van de Nederlandse veiligheidsvoorschriften in de bouw, start het traject met een proefperiode van twee maanden. Als de vergunninghouders geschikt blijken te zijn, de taal machtig zijn en zelf geïnteresseerd zijn in een volwaardige, fulltime baan verkennen de betrokken partijen de mogelijkheden tot een verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Begeleiding

Rendiz zette het traject op in samenwerking met de omringende gemeenten. Rendiz selecteert de vergunninghouders samen met de gemeente, het werkgeversservicepunt en Adecco. Vergunninghouders hoeven niet te solliciteren. De werkervaringsplekken bij C3 Living zijn bestemd voor vergunninghouders die affiniteit hebben met de bouw, ruwbouw (constructies en wanden plaatsen) of met de afbouw (schilderen en elektriciteit). De vergunninghouders krijgen een proefplaatsing aangeboden van twee maanden. Zo ervaart de vergunninghouder wat het werk in de fabriek inhoudt en Rendiz leert de capaciteiten en talenten van de vergunninghouder kennen. Iedere vergunninghouder krijgt een trajectcoach en een werkcoach toegewezen. De trajectcoach van Rendiz verzorgt de communicatie met de gemeente en arbeidsinstanties, de werkcoach van C3 Living begeleidt de vergunninghouder op de werkvloer. Afhankelijk van de capaciteiten, talenten en ambities streeft Rendiz ernaar om iedere vergunninghouder uiteindelijk zelfstandig te laten werken. Rendiz levert maatwerk en speelt in op de specifieke behoeften van de vergunninghouders. Zo worden eventuele extra taallessen meegenomen in de arbeidsrelatie.

Tien werkervaringsplekken

In totaal werkten er in anderhalf jaar tijd reeds zes vergunninghouders mee in de fabriek. Om diverse redenen, zoals gezinshereniging of voorkeuren voor ander werk, leidde dit nog niet tot een volwaardige baan. De initiatiefnemers spraken met drie vergunninghouders over een baan in de productie. C3 Living wil op termijn, in goed overleg met de lokale overheden, tien werkplekken bieden aan vergunninghouders. Naast de werkzaamheden die zij verrichten in de fabriek, helpen de vergunninghouders soms bij het plaatsen van de woningen op locaties, door constructie- en/of schilderwerk uit te voeren. Rendiz biedt ook werkervaringsplekken aan andere doelgroepen, zoals daklozen, ex-gedetineerden en mensen die herstellen van een burn-out.

Wonen in een zelfgebouwde woning?

De verplaatsbare woningen worden veelal door gemeenten en corporaties gekocht voor de huisvesting van vergunninghouders of andere spoedzoekers. Het productieproces van de woningen staat los van de verhuur. Vooralsnog werken de vergunninghouders niet mee aan de woning die ze zelf betrekken. Hierover voert Rendiz wel gesprekken met verschillende gemeenten.

C3 Living in Emmen

De gemeente Emmen heeft samen met C3 Living een pilot vormgegeven voor de huisvesting van een diverse groep bewoners, waaronder zes vergunninghouders. Rendiz exploiteert de woningen. Bewoners wonen zelfstandig, zonder begeleiding. Rendiz adviseerde om een mix van bewoners te huisvesten om eilandvorming te voorkomen. De appartementen zijn vanaf juni 2017 bewoonbaar. In een brief informeert Rendiz de omwonenden over de plaatsing van de appartementen, het aantal nieuwe inwoners en de verschillende doelgroepen. Rendiz sprak met de buurtvereniging over het initiatief en probeert omwonenden te betrekken om integratie en sociale cohesie te bevorderen. Zo ontstond het idee om gezamenlijk het openbaar groen in de wijk te beheren. In Emmen zijn omwonenden ook betrokken bij het programma van eisen over de positionering en verdeling van de woningen in de wijk en over het kwaliteitsniveau.

C3 Living

De verplaatsbare woning is met beperkte bouwkundige kennis te realiseren. Het is geïnspireerd op Cradle2Cradle (C2C) ontwerpprincipes. Er worden C2C gecertificeerde materialen toegepast en bouwelementen demontabel geassembleerd. Ook is de woning energiezuinig. Op het dak liggen zonnepanelen en de woning bevat energiezuinige verwarming door middel van infrarood panelen. De woningen zijn geschikt voor eenpersoonshuishoudens en hebben een huurprijs onder de kwaliteitskortingsgrens van 414,02 euro (prijspeil 2017). Ze beschikken over een eigen toilet, douche en keuken.

Crowdfunding

Rendiz startte in mei 2017 met crowdfunding voor de C3 Living. Op die manier streven ze ernaar andere investeerders te laten bijdragen aan het duurzaam bouwen en wonen in de sociale huisvesting, het creëren van arbeidsplaatsen en het bieden van kansen voor vergunninghouders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@c3living.nl

ProductieC3Living1

Geleerde lessen

Werken met vergunninghouders brengt naast hun achterstand op de arbeidsmarkt een aantal extra uitdagingen mee, namelijk hun taalbarrière, cultuur en gewoonten. Het is daarbij zeer belangrijk om ook met tolken samen te werken die de brug kunnen slaan en ook Nederlandse veiligheidsvoorschriften duidelijk kunnen overbrengen. Op deze manier ontstaat er vertrouwen, wederzijds begrip en kunnen duurzame arbeidsrelaties opgebouwd worden.