Tijdelijke transformatie kantoorpand via het gva – gemeente Rotterdam

Via het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva) kunnen gemeenten woonruimte inzetten voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders totdat definitieve plaatsing in de gemeente mogelijk is. De gemeente Rotterdam maakt gebruik van deze regeling van het COA en biedt sinds december 2016 woonruimte aan 33 vergunninghouders. Om dit mogelijk te maken transformeerde de gemeente haar voormalige kantoorpand tot niet-zelfstandige wooneenheden van 12 tot 20 m2.

Tijdelijke transformatie

De gemeente Rotterdam bekostigt de tijdelijke transformatie van het pand. Zo werden de oude kantoorruimten verbouwd tot 33 kamers en er werd een keuken geplaatst. Hiermee creëert de gemeente een doorstroomlocatie die tot 31 december 2018 ruimte biedt aan vergunninghouders. De bewoners krijgen een gebruiksovereenkomst voor de duur van maximaal twee jaar. Ze betalen geen huur. De gemeente ontvangt van het COA een vergoeding van 75 euro per week per gehuisveste vergunninghouder. De bewoners krijgen leefgeld vanuit het COA. Het COA blijft verantwoordelijk voor de vergunninghouders totdat zij uitstromen naar reguliere huisvesting.

Doorstroomlocatie

In het kantoorpand wonen 33 alleengaande Syrische vergunninghouders, die wachten op gezinshereniging. Ze beschikken over een eigen slaapkamer en delen de toiletten, de doucheruimten, de keuken en een woonkamer. De gemeente richtte de algemene ruimten in en plaatste bedden en kasten in de individuele slaapkamers. De bewoners hoefden enkel hun persoonlijke bezittingen mee te nemen. Zodra hun gezin arriveert en de gemeente een geschikte woning heeft gevonden, verlaten ze de doorstroomlocatie. Het gezin verblijft in de tussenliggende periode in het asielzoekerscentrum en niet in het getransformeerde kantoorpand.

Sociaal beheer

De exploitatie en het beheer wordt verzorgd door Incluzio BV. Zij wonnen de aanbesteding. Het is een samenwerking tussen Facilicom en WMO Radar. Incluzio BV is naast het beheer van de locatie ook verantwoordelijk voor dagbesteding, zoals gezamenlijk koken, sporten en vrijwilligerswerk. Ook helpt de organisatie vergunninghouders bij het opbouwen van hun netwerk en ondersteunt ze hen in de zoektocht naar een opleiding, leer- of werkplek. Dit is aanvullend op het werk dat VluchtelingenWerk verricht. Zij is verantwoordelijk voor het wegwijs maken van de vergunninghouders in Nederland, het taaltraject, het koppelen van de vergunninghouders aan vrijwilligers (buddy’s) en de voorbereidingen op de gezinshereniging met juridische ondersteuning. VluchtelingenWerk en Incluzio BV stemmen hun werkzaamheden onderling af.

Omwonenden

De gva-voorziening ligt in het centrum van Rotterdam, vlakbij metro- en treinstation Blaak. Er zijn voldoende voorzieningen bereikbaar op loopafstand, zoals winkels, horeca en een bibliotheek. De gemeente informeerde omwonenden over het initiatief door middel van meerdere brieven en bewonersavonden. Zo organiseerde de gemeente bijvoorbeeld een open huis. De reacties van omwonenden waren, aanvankelijk, sterk verdeeld. De informatiebijeenkomsten veranderde dit, en zorgde ervoor dat omwonenden wilden helpen. Zij brachten kleding en meubels en rond de jaarwisseling oliebollen. Enkele omwonenden meldden zich aan als vrijwilliger om vergunninghouders taallessen te geven.

Bewonersavonden

De eerste bewonersavond vond plaats op 8 november 2016. Deze bijeenkomst werd bezocht door ruim 25 omwonenden. De volgende bewonersavond was op 14 december 2016 en vond plaats op de doorstroomlocatie, waar de verbouwing nog bezig was. De gemeente koos hiervoor omdat ze omwonenden een kans wilde geven om de toekomstige opvanglocatie ook van binnen te zien. Deze avond werd door ruim 70 personen bezocht.

Beheercommissie

Een aantal omwonenden nam zitting in een beheercommissie. Deze beheercommissie bestaat verder uit de politie, de sociaal beheerder, VluchtelingenWerk en de gemeente Rotterdam. Omwonenden kunnen bij de beheercommissie terecht om hun zorgen uiten en vragen te stellen. Omdat de partijen in de beheercommissie allen zijn aangesloten bij het project blijven de lijntjes kort en worden klachten snel opgepakt. In de praktijk komen er echter vooral positieve en leuke dingen aan de orde. Bijvoorbeeld het bewonersinitiatief Hoogkwartier waarbij een aantal statushouders middels interviews een ‘gezicht’ krijgt. Daarnaast zijn er diverse omwonenden betrokken als vrijwilliger. Zij helpen in het pand of fungeren als buddy van de vergunninghouders. Dit wordt gecoördineerd door WMO Radar en VluchtelingenWerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carolien Vogelaar via hgc.vogelaar@rotterdam.nl