Tijdelijke mix studenten en vergunninghouders – Amsterdam

Woningcorporatie De Key, gemeente Amsterdam en Socius Wonen realiseerden in Startblok Riekerhaven 565 woningen voor 282 Nederlandse jongeren en 282 jonge vergunninghouders. Ze bouwen samen een bruisende community waar de jongeren zelf hun woning beheren, een netwerk opbouwen en elkaar helpen en inspireren in hun persoonlijke ontwikkeling.

Voorbereiding

Het doel is de Nederlandse jongeren en de jonge vergunninghouders met elkaar in contact te brengen en een goede start te bieden in Amsterdam. Het is een tijdelijk project van tien jaar op het wachtende terrein voor de toekomstige Amsterdamse stadswijk Riekerhaven. De jongeren krijgen tijdelijke contracten van vijf jaar en wonen zowel in studio’s van 23m2 met eigen keuken, badkamer en toilet als in kamers in gezamenlijke appartementen.

Startblok Riekerhaven – Amsterdam

De eerste bewoners kregen in juni 2016 de sleutel voor hun woning in Startblok Riekerhaven. Het zijn 565 woningen met een mix van 283 Nederlandse jongeren en 282 jonge vergunninghouders. Het zijn modulaire wooneenheden, die eerder zijn gebruikt als studentenwoningen. Dit drukt de exploitatiekosten waardoor het voor Woningcorporatie De Key een haalbare exploitatie is. Het project is een samenwerking tussen Woningcorporatie De Key, gemeente Amsterdam en Socius Wonen.

Huisvesting

De jongeren wonen in studio’s en onzelfstandige kamers. De studio’s hebben een eigen keuken, badkamer en toilet en zijn ongeveer 23m2. De huurprijs is 510 euro inclusief servicekosten. De kamers van 12m2 en 14m2 zijn onderdeel van drie- en vierkamerappartementen. Afhankelijk van de grootte en het aantal kamers in het appartement varieert de huurprijs tussen de 380 euro en 447 euro inclusief servicekosten. Ieder appartement heeft naast individuele kamers een gezamenlijke woonkamer.

Huurcontracten

Het Startblok is een tijdelijk project van tien jaar. Daarna start de bouw van de woonwijk Riekershaven. Tot die tijd verhuurt woningcorporatie De Key de studio’s en kamers aan deze jongeren. Alle jongeren krijgen een tijdelijk contract van vijf jaar. Bij dit contract ondertekenen ze een manifest dat jongeren motiveert actief deel te nemen aan het sociale leven en netwerk in Startblok Riekerhaven.

Het manifest zegt het volgende:

 • Je woont in een community met allemaal jonge mensen met verschillende achtergronden en hetzelfde doel: een goede start in Amsterdam.
 • Je leert elkaar kennen, wordt maatjes, en vormt zo een netwerk.
 • Met elkaar beheer je de woningen, het terrein en de gemeenschappelijke ruimten, zodat het schoon, heel, veilig en gezellig blijft.
 • Per woongroep pas je een beetje op elkaar.
 • Je helpt en inspireert elkaar in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Je ontwikkelt jezelf in maximaal vijf jaar zo, dat je klaar bent om een volgende stap te nemen.

Meer dan alleen huisvesting

Volgens De Key zijn de woningen slechts bijzaak. Eigenlijk bouwde ze een community waarin jongeren met verschillende achtergronden zich ontwikkelen om daarna vervolgstappen maken. Met name de sociale aspecten van dit project zijn de drijfveer voor De Key. Het draait om integratie en persoonlijke ontwikkeling. In Riekerhaven zijn meerdere woongroepen met ieder tussen de twintig en dertig jongeren. Zij delen samen een woonruimte. Daarnaast zijn er drie manieren waarbij het project zorgt voor integratie en persoonlijke ontwikkeling:

 1. Zelfbeheer: de jongeren zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van het complex. Hierbij hoort ook het sociaal beheer. Bewoners heten zelf nieuwe bewoners welkom, doen klein onderhoud en onderhouden het terrein. Om dit handen en voeten te geven zijn er per woongroep gangmakers. Dit is een duo van een vergunninghouder en een Nederlandse jongere. Zij maken schoonmaakroosters, zorgen voor de naleving ervan en zorgen dat er zo nu en dan met elkaar gegeten wordt. Socius Wonen begeleidt de jongeren de eerste twee jaar. Daarna neemt De Key het over.
 2. Zelforganisatie: jongeren kunnen deelnemen aan verschillende commissies voor bijvoorbeeld tuinieren, sport en muziek. De Key realiseerde een clubhuis. Consulenten van VluchtelingenWerk Nederland hebben er hun spreekkamer. En bewoners gebruiken het voor activiteiten die ze zelf organiseren. Voorbeelden hiervan zijn workshops of ontmoetingen met bedrijven.
 3. Maatjesproject: bewoners van het Startblok kunnen zich aanmelden als maatje. In het maatjesproject worden een Nederlandse jongere en een jonge vergunninghouder aan elkaar gekoppeld. Ze vormen samen een duo. Zij kiezen elkaar tijdens de introductiedagen. Daardoor kennen ze elkaar al voordat ze in het Startblok wonen. De duo’s helpen en inspireren elkaar in het najagen van dromen en zoeken een coach uit het werkveld, zoals een advocaat, een fietsenmaker of een professioneel sporter.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Donna Kromwijk van woningcorporatie De Key via donna.kromwijk@dekey.nl. Of kijk op www.startblok.amsterdam.

Geleerde lessen

 • Zelfbeheer is – in ieder geval op Startblok Riekerhaven – een effectief middel gebleken voor communitybuilding.
 • Een duidelijk verhaal (het manifest) van waar het project voor staat, de bedoeling, trekt betrokken bewoners aan en opent deuren.
 • De indeling van de fysieke ruimte heeft een grote impact op zelfbeheer en communityvorming; denk aan het al dan niet creëren van afsluitbare woongroepen, gemeenschappelijke ruimten, et cetera.