Tijdelijke huisvesting in voormalig woonzorgcentrum — gemeente Lansingerland

Na een kleine verbouwing biedt het voormalige woonzorgcentrum Hergerborch in het centrum van Berkel en Rodenrijs woonruimte aan veertig voornamelijk alleengaande Syrische vergunninghouders. Zij wonen sinds september 2016 in zelfstandige studio’s en stromen door naar reguliere woningen als hun gezin arriveert.

Woonbestemming

Het woonzorgcentrum Hergerborch sloot bijna een jaar geleden haar deuren en sindsdien staat het pand leeg. Woningcorporatie 3B Wonen kocht Hergerborch, wijzigde het bestemmingsplan van zorg naar wonen en maakte het pand geschikt voor de huisvesting van vergunninghouders. Om dit te kunnen realiseren was een kleine transformatie van het pand noodzakelijk. De corporatie huurde een aannemer voor de technische werkzaamheden, zoals het aanbrengen van rookmelders en het verbouwen van de grote keuken naar negen kook- en werkplekken. Vrijwilligers zetten zich in om de studio’s klaar te maken voor huisvesting door zich te ontfermen over de inrichting.

Gestructureerde integrale aanpak

Begin september was de verbouwing van het voormalige woonzorgcentrum voltooid en konden de vergunninghouders hun nieuwe woonruimte betreden. Ondanks dat de negenenveertig studio’s tegelijk gereed waren, koos de woningcorporatie ervoor om niet alle vergunninghouders tegelijk te verwelkomen. 3B Wonen pakte dit gestructureerd aan en verspreidde de komst van de vergunninghouders over vijf werkdagen. Per dag arriveerden acht vergunninghouders. Op de dag van aankomst regelden de vergunninghouders een aantal praktische zaken met de corporatie, de gemeente en VluchtelingenWerk. Ze tekenden huurcontracten, bezichtigden hun woning, vroegen een uitkering aan en maakten kennis met hun begeleider vanuit VluchtelingenWerk. De gespreide komst van vergunninghouders sloot tevens aan bij de beschikbare capaciteit van de betrokken partijen.

Studio’s

De vergunninghouders wonen in een studio van ongeveer 30m2 met eigen toilet, badkamer en pantry. De keuken is gemeenschappelijk en beschikt over negen kookplaten en een afwasgelegenheid. Het pand bestaat uit drie verdiepingen en elke verdieping is voorzien van een wasmachine en een droger. Er bleek behoefte aan een logeerkamer voor vrouw en kinderen wanneer zij voor gezinshereniging in Nederland zijn aangekomen, maar nog in een AZC verblijven. Daarom is één kamer ingericht als logeerkamer.

Exploitatie

De vergunninghouders tekenden een huurcontract voor twee jaar met een netto huurprijs van 373,92 euro per maand. De opbrengsten zijn voor 3B Wonen onvoldoende om de kosten te dekken en daardoor kampt de corporatie met een exploitatietekort van 25.000 euro. De corporatie ziet het huisvesten van deze doelgroep als hun maatschappelijke taak en aanvaardt daarom een deel van het exploitatietekort.

Bewoners

Om eventuele culturele misverstanden te voorkomen, biedt de woningcorporatie uitsluitend huisvesting aan vergunninghouders met één nationaliteit in Hergerborch. De corporatie selecteerde bewust veertig alleengaande mannen uit Syrië. De bewoners vroegen bijna allemaal gezinshereniging aan en krijgen zodra hun gezin arriveert een reguliere woning toegewezen. Ze ontvangen een urgentieverklaring en hebben recht op een reguliere woning binnen drie tot zes maanden. Inmiddels zijn er meerdere bewoners doorgestroomd naar een reguliere woning na gezinshereniging. Naast de veertig studio’s voor vergunninghouders zijn er acht studio’s bestemd voor andere woningzoekenden. Deze zijn aangeboden in de lokale krant aan lokaal woningzoekenden.

Begeleiding

Speciaal voor Hergerborch stelde de woningcorporatie een huismeester aan, die fungeert als eerste aanspreekpunt voor bewoners en omwonenden. Hij spreekt Frans, Arabisch en Nederlands, waardoor de communicatie tussen beide groepen soepel verloopt. Elke bewoner wordt begeleid door een klantmanager van de gemeente. Ook organiseert de gemeente een participatieworkshop die acht dagdelen beslaat. Hierin gaan zij in gesprek met de nieuwkomers over de kernwaarden, rechten en plichten in de Nederlandse samenleving.

Daarnaast is er een vast contactpersoon bij VluchtelingenWerk, die hen ondersteunt bij het opbouwen van een bestaan in Lansingerland. In Hergerborch zijn meerdere medewerkers van VluchtelingenWerk actief, die allen een aantal vergunninghouders begeleiden. Deze begeleiding bestaat uit het regelen van praktische zaken als het aanvragen van een uitkering en een zorgverzekering. Daarnaast geeft de contactpersoon voorlichting over de mogelijkheden van inburgering. In een later stadium bespreekt VluchtelingenWerk met de vergunninghouders wat er verder nodig is om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld door de hulp van een taalmaatje of het verrichten van vrijwilligerswerk.

Buddy’s

Naast de begeleiding vanuit VluchtelingenWerk worden de vergunninghouders die dat willen begeleid door een buddy. Elke vergunninghouder wordt gekoppeld aan een vrijwilliger uit de buurt, die hen wegwijs maakt in de gemeente Lansingerland.

Omwonenden

Aanvankelijk waren de omwonenden niet enthousiast over de komst van de veertig mannelijke vergunninghouders naar Lansingerland. De gemeente richtte een klankbordgroep op om de bezwaren te bespreken en deze waar mogelijk weg te nemen. Inmiddels is het enthousiasme van de betrokken partijen, waaronder lokale ondernemers, VluchtelingenWerk, 3B Wonen, de gemeente en de lokale kerken overgewaaid naar de buurtbewoners. Zij verzamelden samen de hele inboedel voor de nieuwe bewoners. De kerken verzorgden gezamenlijk een welkomstpakket, met wat basisboodschappen, per bewoner. Ook de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers en de informatie via de maandelijkse nieuwsbrief zorgde voor draagvlak.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katinka de Vries van 3b Wonen via k.devries@3bwonen.nl.

Foto Hergerborch

Geleerde lessen

Door omwonenden te betrekken, neem je eventuele weerstand weg.

Foto Hergerborch