Tijdelijk wonen in Hotel Lelystad Airport – Lelystad

Gemeente Lelystad sloot een overeenkomst met Hotel Lelystad Airport. In het hotel wonen sinds 15 februari 2016 26 vergunninghouders. Zij wonen er tijdelijk voor maximaal een half jaar. De kosten die de gemeente maakt, dekt zij via rijkssubsidie, namelijk het Gemeentelijk Zelfzorg Arrangement (GZZA).

Het gaat om 26 Eritrese mannen die alleen in Nederland zijn. Zij wonen hier tot 31 augustus 2016. Negentien van hen werken aan een gezinsherenigingsprocedure. De gemeente koos bewust voor deze doelgroep. Het hotel ligt afgelegen van onderwijsvoorzieningen, waardoor het huisvesten van gezinnen met kinderen in het hotel ongeschikt is. Daarnaast mikte de gemeente op een homogene groep, zodat ze verschillende trajecten, waaronder het werkervaringstraject, zo snel mogelijk kon starten. Ook kan ze de vergunninghouders als groep benaderen en de verschillende trajecten parallel aan elkaar laten verlopen.

Het hotel

Hotel Lelystad Airport regelt de verhuur. De vergunninghouders betalen geen huur. De huur wordt gedekt uit de GZZA- regeling. De gemeente ontvangt en betaalt per vergunninghouder 100 euro per week. Alle vergunninghouders hebben een eigen kamer. Daarnaast is er in het hotel een ruimte met computer speciaal voor deze groep, die zij kunnen gebruiken bij hun taallessen en te regelen zaken.

Samenwerking

De gemeente werkt nauw samen met partijen in de begeleiding van de vergunninghouders. Voor Lelystad zijn dit het COA, Stichting Welzijn, Het Werkbedrijf, afdeling WIZ en Dienstverlening van de gemeente en woningcorporatie Centrada. In gezamenlijkheid bieden zij vanuit de diverse expertises ondersteuning aan de Eritreeërs en laten ze alle trajecten zoveel mogelijk parallel aan elkaar lopen. Voorbeelden hiervan zijn taalles, werkervaringsplekken, inzicht in hun financiën, kennis van de Nederlandse samenleving enzovoort. Daarnaast zetten ook vrijwilligers uit de omgeving zich in voor de vergunninghouders. Zo regelden zij onder andere fietsen, zodat de vergunninghouders meer bereikbaar zijn.

Projectplan

Als tip geeft de projectleider mee dat het maken van een summier projectplan wenselijk is. Behoudt daarin wel de ruimte om gaandeweg oplossingen te bedenken. Benut daarnaast de motivatie en capaciteiten van de vergunninghouders.

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van Kersbergen via m.van.kersbergen@Lelystad.nl.

In de media:

Foto lelystad airport computers voor taalles
logo