Statushouders, studenten en starters wonen als buddy’s in kantoorpand – Delft

De gemeente Delft stelt haar voormalige kantoorpand beschikbaar voor de huisvesting van alleenstaande studenten, starters en vergunninghouders. Met deze aanpak speelt de gemeente in op het groeiende tekort aan eenkamerwoningen in Delft en op de vraag naar tijdelijke woonruimte.

Verbouwen kantoorpand

De gemeente verhuurt het kantoorpand aan de particuliere verhuurder Villex BV vanaf medio juli 2017 voor een periode van tien jaar. Begin 2017 is gestart Villex BV met de interne verbouwingswerkzaamheden en vanaf juli kan de verhuur aan studenten, starters en vergunninghouders beginnen. Om dit mogelijk te maken, geeft de gemeente tien jaar lang ontheffing op het bestemmingsplan.

Kamergewijze verhuur

In het kantoorpand worden 46 kamers gecreëerd, verspreid over drie verdiepingen. Elke verdieping bestaat uit twee wooneenheden, waarbinnen bewoners een afsluitbare kamer hebben met een eigen entree. De keuken en de sanitaire voorzieningen zijn gedeeld. De kamers worden gemiddeld 18m2. De bewoners tekenen een tijdelijk huurcontract met een maximum van tien jaar, omdat dan de ontheffing op het bestemmingsplan eindigt.

Buddy’s

In het pand gaan verschillende doelgroepen gecombineerd wonen. Studenten en starters leven samen met (maximaal twintig) jonge vergunninghouders. Om de integratie van de vergunninghouders te bevorderen, koppelt de gemeente elke vergunninghouder aan een student of starter. Zij zijn buddy’s en wonen in dezelfde wooneenheid. De Nederlandse jongeren begeleiden de vergunninghouders en helpen met taal, huiswerk, de zoektocht naar werk en andere mogelijke zaken waar zij hulp bij kunnen gebruiken. Om dit initiatief tot een succes te maken, selecteert Villex BV samen met de gemeente Delft zowel de studenten als de vergunninghouders. De studenten en starters moeten geïnteresseerd zijn in het buddysysteem en gemotiveerd zijn om de vergunninghouders te begeleiden. Ook de jonge statushouders moeten interesse hebben in een dergelijke manier van samenwonen. De verhuurder stelt ook een huismeester aan, die zal fungeren als eerste aanspreekpunt voor woongerelateerde vragen.

Inloopavonden

Zodra het principebesluit genomen was, organiseerde de gemeente inloopavonden om buurtbewoners te informeren over het initiatief. Onder buurtbewoners heerste verwarring over de doelgroep die het pand zal betrekken. De term vluchtelingen, die vaak in de media wordt gebruikt, associeerden de buurtbewoners met asielzoekers. Daarom dacht een aantal buurtbewoners dat het kantoorpand een asielzoekerscentrum zou worden. Tijdens de inloopavond kon de gemeente dit verhelderen en uitleggen dat het gaat om vluchtelingen met een verblijfsvergunning: vergunning– of statushouders genoemd.

Verdere planning

In mei 2017 was de verbouwing bijna afgerond en kon worden gestart met de feitelijke selectie. Daarbij zal, gezien de afname van het aantal instromers, naar verwachting het aantal te plaatsen alleengaande vergunninghouders lager uitvallen dan twintig. Desalniettemin worden de eerste gesprekken gevoerd en biedt het pand ook in tijden waarin mogelijk weer sprake is van een toename van vluchtelingenstromen mogelijkheden voor huisvesting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marina Abendroth, marketing communicatie managerbij bij Villex BV via marina@villex.nl. Ook kunt u contact opnemen met Gerard van Zomeren, projectmanager van de gemeente Delft via gvzomeren@delft.nl.

Delft vanbleijswijckstraat

Geleerde lessen

De vluchtelingenstroom kan snel veranderen van samenstelling, wat de huisvestingsbehoefte beïnvloed. Transformaties hebben een lange doorlooptijd door de planologische en interne procedures en door de te verrichten werkzaamheden zelf. Om snel in te spelen op de behoefte is het verstandig ook in te zetten op korte termijn maatregelen.

Delft vanbleijswijckstraat
Delft vanbleijswijckstraat
logo Villex