Statushouders in woongroepen – Amsterdam

Woningcorporatie De Key schreef 123 woongroepen aan, met de vraag of ze een statushouder willen kiezen als nieuwe huisgenoot. Woongroepen beslissen zelf wie hun nieuwe huisgenoot wordt. Kiezen ze voor een statushouder dan dragen ze bij aan de huisvesting en integratie van nieuwe Amsterdammers.

Email

Alle voorzitters en of leden van de woongroepen, waarvan hun emailadres bekend is bij De Key, kregen een verzoek via email. Ze deden een oproep om vrijwillig mee te doen. De reden voor de oproep is dat ondanks alle inspanning van woningcorporaties, hulporganisaties en vrijwilligers het niet lukt om alle statushouders op korte termijn te huisvesten. Negen woongroepen reageerden op de oproep. Sommige stelden vragen. Inmiddels hebben twee woongroepen een vergunninghouder welkom geheten.

Matchen

Zodra er een woonplek vrijkomt bij een woongroep mag de woongroep een aantal wensen doorgeven voor hun nieuwe huisgenoot. Dit zijn simpele wensen, zoals geslacht en leeftijdscategorie. De corporatie geeft de wensen door aan de gemeente die bekijkt of er geschikte kandidaten zijn. Vervolgens worden twee of drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de woongroep. Daar is ook iemand van het COA of de gemeente aanwezig. Tijdens de ontmoetingen kregen ze uitleg over de woongroep, hun woonregels en wat ze van elkaar verwachten.

Tijdelijke huurcontracten

De vergunninghouders krijgen na plaatsing een tijdelijk huurcontract van vijf jaar. Dit wijkt af van de andere huurders die een regulier huurcontract hebben. Dit komt overeen met hun verblijfsperiode. Tevens gelooft De Key dat mensen binnen vijf jaar weer een nieuwe stap kunnen maken in hun wooncarrière. Hierdoor maakt de statushouder weer plek voor een andere statushouder.

Voor meer informatie neemt u contact op met Yuri van den Bogaerde via yuri.vandenbogaerde@dekey.nl