Eén regeldag – Alphen aan de Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn scherpte haar procedure voor het plaatsen van de toegewezen vergunninghouders aan. Het resultaat: één regeldag voor de betreffende vergunninghouder met één medewerker van de gemeente. In een regeldag bekijken zij samen de toegewezen woning, regelen het contract en de sleutels. Daarnaast krijgt de vergunninghouder uitleg over goed huurderschap en vragen zij gezamenlijk gas en elektriciteit aan. Op deze dag is een tolk aanwezig.

Voorbereiding

Om de regeldag soepel te laten verlopen is vanuit de gemeente voorbereiding nodig. Vanuit het COA ontvangt zij digitaal, via TVS, informatie over de vergunninghouders. Deze gebruikt de corporatie bij het kiezen van geschikte huisvesting. Ze anticipeert hierbij op gezinshereniging en/of medische indicaties. De gemeente en de corporatie spraken een percentage woningen voor vergunninghouders af. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de huisvesting. Zodra alle gegevens gecontroleerd zijn, stemt de gemeente met de betrokken loketten en partijen af over onder andere de uitnodiging en het tijdstip voor de regeldag en de onderhoudsstaat van de woning.

De regeldag

Op de regeldag spreken de vergunninghouder, de gemeentemedewerker en de corporatiemedewerker af in de woning. De afspraak is altijd in de middag. Zo heeft de vergunninghouder voldoende reistijd om op tijd te aanwezig te zijn vanuit elk asielzoekerscentrum in Nederland. Aansluitend regelen de vergunninghouder en gemeentemedewerker andere praktische zaken in het gemeentehuis. Ze regelen:

  • Aansluiting op gas, water en licht
  • Inschrijven aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering
  • Aanmelden bij huis- en tandarts
  • Inschrijven kinderen bij school
  • Aanvraag huur- en zorgtoeslag
  • Inschrijven Basisregistratie Personen
  • Aanvraag bijstand
  • Aanmelden UWV
  • Aanmelding inburgering
  • Aanvraag inburgeringslening bij DUO en intensieve taalcursus. Binnen drie jaar succesvol? Terugbetalen niet nodig.

Nazorg

Na de regeldag ziet de gemeente er op toe dat alle formaliteiten goed geregeld zijn. Er vinden zes tot acht vervolggesprekken plaats . Hierin nemen ze onder andere de post door. Uitgebreidere informatie over deze procedure staat in de Factsheet ‘Efficiënte regeldag’ van Opnieuw Thuis.

Voor meer informatie neemt u contact op met Shara van Osta via gemeente@alphenaandenrijn.nl

Documenten