Portaal haalt woningen uit de verkoop – Utrecht

Woningcorporatie Portaal haalde in 2015 dertig woningen uit de verkoop. Deze woningen geeft zij met voorrang aan vergunninghouders. Portaal behaalde haar financiële verkoopdoelstellingen voor dat jaar (2015) en besloot de woningen niet meer te verkopen, maar in te zetten voor vergunninghouders. De woningen zijn verspreid over Utrecht, Nieuwegein en Maarssen. Met deze aanpak wil Portaal een oplopende wachttijd tegengaan en daarnaast clustering voorkomen.

Woningen

De woningen die Portaal uit de verkoop haalde, zijn voornamelijk ruimere appartementen (70-80 m2) en eengezinswoningen (80-100 m2). De corporatie kiest hierbij bewust voor woningen verspreid over Utrecht, Nieuwegein en Maarssen. Met deze aanpak wil Portaal een oplopende wachttijd tegengaan en daarnaast clustering voorkomen.

Doelgroep

In totaal bieden de woningen ruimte aan ongeveer negentig vergunninghouders. De groep bewoners bestaat vooral uit gezinnen. Van september tot en met december 2015 betrokken zij hun woning. De bewoners hebben een regulier huurcontract voor onbepaalde tijd. De huurprijs is passend, dus maximaal 628,76 euro voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Begeleiding

De vergunninghouders ontvangen begeleiding van VluchtelingenWerk of Stichting Welzijn, afhankelijk van hun woonplaats. Het huisvesten van de vergunninghouders gaat in samenwerking, overleg en afstemming met de gemeente en het COA.

Meer woningen uit de verkoop

Halverwege 2016 stopte Portaal opnieuw met het verkopen van sociale (daeb) huurwoningen. Ook in 2017 verkopen ze geen sociale huurwoningen. Dit is meegenomen in de prestatieafspraken met de diverse gemeenten. Gedurende 2017 wordt duidelijk of de financiële positie van Portaal het toelaat om ook in 2018 geen sociale huurwoningen te verkopen. Deze woningen komen beschikbaar voor alle sociale doelgroepen, waaronder vergunninghouders. Het is nu niet meer zo dat alle woningen die uit de verkoop zijn gehaald naar vergunninghouders gaan.

Voor meer informatie neemt u contact op met Jeske Hoogebeen van woningcorporatie Portaal via jeske.hoogebeen@portaal.nl.

Logo portaal

Geleerde lessen

  • Het is een snel en makkelijk instrument.
  • De aanpak werd positief ontvangen door gemeenten waar we het toepasten.
  • Het instrument is enkel inzetbaar als de corporatie het geld uit verkoop niet nodig heeft. Dit verschilt jaarlijks per corporatie.
  • Sommige kopers, die al een woning kosten in het complex waar de andere woningen uit de verkoop zijn gehaald, benaderden ons. Ze vonden de gang van zaken vreemd en zijn bang voor waardedaling. Als corporatie zijn we er in eerste instantie om de sociale doelgroep te huisvesten. Dat is goed uit te leggen.