Particuliere eigenaar verhuurt woning aan gezin – Slochteren

Een particuliere eigenaar wilde een bijdrage leveren aan de huisvestingsopgave van vergunninghouders. Hij kocht een woning in Slochteren die hij sinds januari 2017 verhuurt aan een Syrisch gezin. Om dit te kunnen realiseren onderhield hij nauw contact met de gemeente, die een geschikt gezin selecteerde.

Syrisch kunstenaarsgezin

Op het moment dat de eigenaar de woning ter beschikking stelde, was er in Slochteren geen gezin gekoppeld om te huisvesten. Na contact met de regievoerder van het COA vond de gemeente een Syrische vergunninghouder die in de noodopvang in Delfzijl wachtte op gezinshereniging. Hij was gekoppeld aan een gemeente in Noord-Holland en wachtte al langer dan een half jaar op een woning. De man is kunstenaar en wilde graag in het rustige Noord-Groningen blijven wonen. Vanuit de woning in Slochteren kan hij zijn beroep blijven uitoefenen.

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voordat de eigenaar de woning verhuurde, wilde hij kennismaken met de geselecteerde vergunninghouder. De gemeente organiseerde een ontmoeting, waarbij een medewerker van de gemeente en een programmabegeleider van het COA aanwezig waren. Het gesprek verliep goed en de eigenaar bood de vergunninghouder een reguliere huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan.

Royale vrijstaande woning

Sinds 17 januari 2017 woont de Syrische man in de woning. Zijn gezin arriveerde een week later in Nederland en inmiddels wonen ze samen in Slochteren. De royale vrijstaande woning kost het gezin 700 euro per maand. De woning beschikt over een grote woonkamer en een eetkeuken, drie grote slaapkamers, een vliering, een kelder en een badkamer. Het huis heeft een ruime tuin met twee schuurtjes en een parkeerplaats. Op basis van het woningwaarderingsstelsel zou de huurprijs hoger uitvallen, maar de eigenaar koos ervoor om onder de huurtoeslaggrens te blijven om het gezin tegemoet te komen. De gemeente betaalde de gevraagde borg van 700 euro. Voordat de vergunninghouder het contract ondertekende, nam Humanitas (de samenwerkingspartner van de gemeente bij maatschappelijke begeleiding) met behulp van een tolk de overeenkomst met hem door. De overeenkomst is gesloten tussen de eigenaar en het gezin. De gemeente vervult hierin geen rol. De eigenaar beheert het pand en is het aanspreekpunt voor het gezin als er iets mis is met de woning.

Inrichting van de woning

De particuliere eigenaar kocht de woning en maakte het pand geschikt voor de huisvesting. Daarvoor waren enkele verbouwingswerkzaamheden noodzakelijk. Het dak van de woning was in slechte staat en werd door de eigenaar vervangen. Ook zorgde hij voor een nieuwe cv-installatie. Het gezin is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de woning, die reeds was voorzien van laminaat en vloerbedekking. Een toegewezen coach van Humanitas ondersteunt het gezin bij de overige inrichting van de woning.

Coach voor inburgering

De coach van Humanitas begeleidt het gezin in hun eerste periode in Slochteren. De coach regelt veel zaken met inzet van een beroepskracht en houdt open spreekuur waar het gezin terecht kan. Hij verzorgt ook de toeleiding naar inburgering. Verder biedt de gemeente de ouders van het gezin een plek aan in het introductietraject Thuis in Midden-Groningen. Zij worden te zijner tijd uitgenodigd in het traject.

Voorstellen aan de buurt

De eigenaar nam zelf het initiatief om het gezin voor te stellen aan de buren. Hij legde zijn plan voor aan de gemeente, die het initiatief ondersteunde. Vervolgens gingen de eigenaar en de nieuwe Syrische buurtbewoner persoonlijk langs bij de buren. Dit gebeurde voordat de vergunninghouder de woning betrok.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Ernst via
k.ernst@hoogezand-sappemeer.nl.