Vergunninghouders krijgen een kamer in pastorie – Gemeente Heumen

Sinds november 2016 wonen acht personen, waaronder zes vergunninghouders in de pastorie van de Antonius Abtkerk in Malden, gemeente Heumen. Het pand stond daarvoor anderhalf jaar leeg en is na een aantal aanpassingen geschikt om o.a. vergunninghouders te huisvesten via kamergewijze verhuur. De gemeente wilde langdurige leegstand voorkomen en had behoefte aan meer wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens. De Pastorie voorziet tot november 2019 in deze behoefte.

Acht kamers

De gemeente Heumen huurt de Pastorie voor minimaal drie jaar van de eigenaar van het pand, de parochie De Heilige Drie-Eenheid. De gemeente maakte het pand woonklaar en creëerde acht afsluitbare kamers variërend in grootte tussen de tien en dertig m2. Om dit te kunnen realiseren werden enkele tussenmuren geplaatst en uitgebreide brandveiligheidsmaatregelen getroffen. De gemeente meubileerde de kamers met tweedehands bedden, kledingkasten, bureaus en stoelen. Ook de gezamenlijke ruimtes richtte de gemeente in. De bewoners delen de woonkamer, een kelder met wasmachine, de tuin, twee keukens, twee douches en drie toiletten. De gemeente zorgde voor tafels en stoelen, een bank, televisie en kookgerei. Via de lokale kringloopwinkel en bewoners uit het dorp bleef de inrichting betaalbaar. Na drie jaar levert de gemeente de Pastorie terug aan de parochie.

Bewoners

De Pastorie wordt bewoond door zes alleengaande of alleenstaande Syrische mannen in de leeftijd twintig tot 45 jaar. De bewoners tekenden een tijdelijk huurcontract voor drie jaar en betalen tussen de 200 en 225 euro kale huur voor hun kamer. Daarnaast betalen ze servicekosten voor gas, water, licht en een internet- en televisieaansluiting.

Gezinshereniging

De helft van de vergunninghouders vroeg gezinshereniging aan. Als hun gezin arriveert krijgt de woningcorporatie het verzoek een vrijkomende, geschikte reguliere woning te zoeken. De woningcorporatie anticipeert waar mogelijk op hun komst, maar kan geen woningen garanderen. Het kan daarom voorkomen dat het gezin eerst tijdelijk in een asielzoekerscentrum moet wachten. Doordat de gemeente alle huisraad en inrichting van de kamers tweedehands heeft geregeld, behouden de vergunninghouders hun recht op inrichtingskosten zodat ze daar bij doorstroming naar een zelfstandige woning alsnog een beroep op kunnen doen.

Exploitatie

De gemeente beheert en exploiteert het pand, maar kon geen sluitende exploitatiebegroting realiseren. Omdat het pand aan meer dan vier personen wordt verhuurd, is een vergunning ‘Brandveilig gebruik’ vereist. De brandweer voerde een uitgebreide inspectie uit, waarna de gemeente maatregelen moest treffen als het plaatsen van speciale brandmelders en brandblussers. Ook moesten sloten worden vervangen. Deze maatregelen hebben geleid tot hoge kosten voor de gemeente, bovenop de 10.000 euro die al werd uitgegeven voor het bewoonbaar maken van het pand. De huuropbrengsten voor de komende drie jaar dekken de verbouwingskosten niet. De gemeente wil geen hogere huur vragen om de kosten te verhalen.

Huismeester

De gemeente stelde een huismeester aan die ook al werkzaam is bij het omgebouwde kantoorpand in Heumen, waar starters, cliënten van een zorginstelling en vergunninghouders samen wonen. In de Pastorie ondersteunt de huismeester de vergunninghouders op sociaal vlak en helpt daarnaast het pand en de tuin te onderhouden en schoon te houden. Ook speelde hij een grote rol bij de verbouwing en inrichting van het pand, door spullen te kopen bij de kringloopwinkel en de vergunninghouders te helpen met de inrichting van hun kamers.

Buurtbewoners

De gemeente informeerde de buurtbewoners door middel van een brief over de komst van de vergunninghouders en vroeg hen om bij vragen of behoefte aan meer informatie te bellen. Heumen ontving geen reacties op deze brief. De buurtbewoners zijn betrokken bij het initiatief, stellen spullen beschikbaar en organiseren activiteiten. De eigenaar van een muziekcafé in de buurt bood aan om de vergunninghouders muziekles te geven dan wel samen muziek te maken. Een taal- en cultuurcafé in het dorp organiseert drie middagen per week workshops op het gebied van onder andere de Nederlandse taal en cultuur. Ook daar zijn de vergunninghouders welkom. Een woon-/ zorgcentrum voor ouderen dat grenst aan de achtertuin van de pastorie heeft via de huismeester gevraagd of er vergunninghouders zijn die mee willen doen bij activiteiten, die willen optreden met bijv. muziek, die willen komen koken, komen eten en/of willen helpen met het serveren van maaltijden.

Vergunninghouders in Heumen

Gemeente Heumen kiest ervoor om vergunninghouders zoveel mogelijk verspreid over haar gemeente te huisvesten in de verschillende dorpen. Zowel de Pastorie als het omgebouwde kantoorpand Broekstaete maken hier onderdeel van uit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernadette Loosen van de gemeente Heumen via bloosen@heumen.nl.

Heumen pastorie foto4

Geleerde lessen

  • Betrek er zoveel mogelijk partijen bij.
  • Zorg dat de buurt op de hoogte is en benut hun mogelijke bijdrage.
  • Een huismeester is de smeerolie bij dergelijke projecten.
  • Zorg als projectleider voor een flexibel werkbudget waarmee snel gehandeld kan worden als zich onverwachte dingen voordoen, die gelet op leefbaarheid snel moeten worden opgelost.