Mix met antikrakers in seniorencomplex – Bodegraven-Reeuwijk

Woningbouwvereniging Reeuwijk huisveste twintig vergunninghouders in een voormalig seniorencomplex. Het complex genaamd Kerverland staat in het centrum van het dorp Waarder. Het staat op de slooplijst en wordt verkocht per 1 januari 2018. Vergunninghouders delen het pand met antikraakbewoners. De mix aan bewoners en de vele betrokken dorpsbewoners zorgt dat de vergunninghouders deel worden van het sociale netwerk in het dorp.

Wie wonen er?

In het voormalig sloopcomplex Kerverland woonden reeds veertien antikraakbewoners. Sinds november 2015 wonen er ook twintig vergunninghouders, voornamelijk uit Syrië en Eritrea. Reeuwijk streefde ernaar om de vergunninghouders geleidelijk het pand te laten betrekken. Gemiddeld werden twee nieuwe woningen per week opgeleverd. Dit deed de woningbouwvereniging voor draagvlak in het dorp. De groep vergunninghouders is divers en bestaat uit een gezin met een baby, een jong echtpaar, twee vaders met een zoon en elf alleenstaande mannen.

Appartementen

Het complex heeft 31 appartementen waarvan vijftien bewoond door vergunninghouders. Ze zijn vrijwel allemaal gelijk. Het zijn tweekamerappartementen van ongeveer 55m2. Ieder appartement beschikt over een eigen keuken, woonkamer, slaapkamer, inpandige berging en badkamer. Alle appartementen zijn in goede staat en technisch in orde. De voormalig woonachtige senioren hadden de appartementen recent verlaten. Daardoor was verbouwing of renovatie niet aan de orde.

Huurcontract

De vergunninghouders hebben een tijdelijk huurcontact onder de leegstandswet. Daarin is een woonduur van twee jaar afgesproken. De bewoners kunnen in het pand terecht tot januari 2018. De bewoners betalen 357,16 euro huur per maand. Zij kunnen daarvoor huurtoeslag aanvragen. In tegenstelling tot de antikraakbewoners huren de vergunninghouders via Woningbouwvereniging Reeuwijk en niet via de leegstandbeheerder Ad Hoc. Woningbouwvereniging Reeuwijk is ook verantwoordelijk voor het beheer van het complex.

Sociaal netwerk

Naast de maatschappelijke begeleiding van VluchtelingenWerk, heeft één van de antikraakbewoners zich als aanspreekpunt voor alle bewoners in het pand opgeworpen. Bij hem kunnen de vergunninghouders terecht met allerlei vragen. Hij helpt hen zelf of brengt ze in contact met de juiste personen. Daarnaast bieden dorpsgenoten en antikraakburen zich vrijwillig aan om te helpen. Ze helpen met klussen, zoals het leggen van laminaat, het aansluiten van de wasmachine en het ophangen van lampen. Daarnaast geven dorpsbewoners welkomstpakketten en bloemetjes aan hun nieuwe dorpsgenoten.

Ontmoetingsplek

De gemeenschappelijke ruimte in het pand is omgetoverd tot ontmoetingsplek en tweedehandsshop. Dorpsgenoten brachten daar allerlei spullen naartoe, zoals stoelen, banken, lampen, kleding et cetera. De ruimte wordt gebruikt voor taalles en gezamenlijke activiteiten. De bewoners koken en eten er geregeld samen. Inmiddels leggen ze ook een moestuin aan rondom het complex. De verantwoordelijke antikraakbewoner coördineert alle activiteiten.

Aanpak gemeente en corporatie

Het initiatief kwam tot stand na overleg tussen Woningbouwvereniging Reeuwijk en de gemeente Bodegaven-Reeuwijk. Zij initieerden gesprekken met VluchtelingenWerk en Fermwerk (zij regelen vanuit het COA de huisvesting van vergunninghouders). Gezamenlijk startten zij het huisvestingsproces op en stemden zij de plannen goed af. De gemeente organiseerde een inloopavond voor de 1.700 dorpsbewoners uit Waarder. Waarder is een hecht dorp met drie christelijke kerken met hun eigen gemeenschappen. Op de inloopavond waren ook VluchtelingenWerk en Woningbouwvereniging Reeuwijk aanwezig. De reacties van dorpsbewoners waren op deze avond divers. Er schreven zich echter wel direct vrijwilligers in om twee uur per week te spreken met een vergunninghouder om hen te helpen met de Nederlandse taal.

Doorstroom naar reguliere huisvesting

Tot maart 2017 werden er nieuwe vergunninghouders gehuisvest in Kerverland. Dit waren met name eenpersoonshuishoudens die wachten op gezinshereniging. Vanaf maart begon Woningbouwvereniging Reeuwijk de vergunninghouders actief te herhuisvesten in reguliere woningen. Vanwege gezinshereniging waren er al een aantal doorgestroomd naar reguliere huisvesting. De leegkomende woningen zijn door leegstandbeheerder Ad Hoc in beheer genomen voor tijdelijke bewoning.

Voor meer informatie neemt u contact op met Elma Huisman van woningbouwvereniging Reeuwijk via Ehuisman@wbvreeuwijk.nl.

Kerverland buren

Geleerde lessen

De huisvesting van vergunninghouders in Kerverland is een groot succes. De vergunninghouders hebben geschikte woonruimte en worden geholpen door vele dorpsbewoners. Dit komt hun integratie ten goede.

Opvallend is dat de aanvankelijke tegenstanders vanuit het dorp nu ook als vrijwilliger bijdragen. Woningbouwvereniging Reeuwijk geeft de vrijwilligers veel ruimte, waardoor zij hun ideeën om de vergunninghouders te helpen kunnen waarmaken. In 2017 vinden er nog steeds allerlei activiteiten plaats met vergunninghouders, antikrakers en buurtbewoners.

Waarder mix met antikraak in seniorencomplex
Kerverland logo woningbouwbedrijf Reeuwijk