Magic Mix in voormalig zorgcomplex Zandewierde - Bronckhorst

Woningcorporatie Sité Woondiensten gaat woningen aan verschillende doelgroepen verhuren in een voormalig verzorgingshuis in Hummelo. In het pand zullen vergunninghouders, jongeren en woningzoekenden uit Hummelo samenwonen. De bewoners kwamen via de geëigende kanalen niet direct in aanmerking voor woonruimte. De corporatie biedt een oplossing door maatwerkmogelijkheden in Hummelo te verkennen. Een voorbeeld daarvan is het hergebruik van het verzorgingshuis voor een Magic Mix project. De corporatie mengt verschillende doelgroepen die niet alleen naast elkaar wonen, maar elkaar ook versterken. De inzet van omwonenden maakte deze aanpak mogelijk.

Omwonenden betrokken

Sité Woondiensten en de gemeente gaven de omwonenden en de dorpsraad een prominente rol in het proces. In mei 2016 organiseerden zij een brainstormavond, waarin ze de wensen van omwonenden inzichtelijk maakten. De omwonenden gaven aan niet enkel alleenstaande vergunninghouders te willen huisvesten, maar ook gezinnen. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat de overige wooneenheden met voorrang worden verhuurd aan woningzoekenden uit Hummelo. Ook pleitten ze voor het behoud van de centrale ontmoetingsruimte in het gebouw. De wensen van de omwonenden zijn gehonoreerd.

Klankbordgroep

Tijdens de brainstormavond gaven acht omwonenden aan mee te willen blijven denken over de invulling van het project. Sité Woondiensten stelde deze omwonenden aan als klankbordgroep en toetst het plan en de ideeën regelmatig bij hen. De klankbordgroep denkt actief mee over de verdere uitwerking van de plannen. Op 21 september 2016 organiseerde de corporatie samen met de gemeente een informatieavond waarop ze de omwonenden informeerden over het definitieve plan. Daar waren veertig omwonenden aanwezig. De aanwezigen besloten samen met de corporatie om de huidige naam van het verzorgingshuis te handhaven: Zandewierde.

Woonruimten

Om het voormalige verzorgingshuis geschikt te maken voor de huisvesting van verschillende doelgroepen, was een verbouwing noodzakelijk. Er zijn een aantal bouwmuren doorgebroken, er is individuele bemetering aangebracht en er zijn individuele bergingen gecreëerd. In totaal bestaat het pand nu uit twintig wooneenheden. Er komen twee driekamerappartementen (circa 73m2) voor gezinnen, bestemd voor vergunninghouders. Een tweekamerappartement (circa 45m2) wordt beschikbaar gesteld voor woningzoekenden uit Hummelo en omstreken. Daarnaast komen er zeventien studio’s met een gecombineerde woon-/slaapkamer voor zowel vergunninghouders als woningzoekenden uit Hummelo en omstreken. Alle woningen beschikken over een eigen keuken, toilet en badkamer. De wasserette en ontmoetingsruimte zijn gezamenlijke voorzieningen. De verbouwing wordt in het eerste kwartaal van 2017 afgerond.

Doelgroep

Nederland kent steeds meer voorbeelden van wooncomplexen waar diverse doelgroepen met vaak een urgente huisvestingsvraag, gemengd wonen. Dit wordt een Magic Mix genoemd. Zandewierde is een Magic Mix en biedt woonruimten aan woningzoekenden uit Hummelo en aan vergunninghouders. De corporatie streeft naar een gelijke verdeling van de verschillende doelgroepen en verhuurt tien woningen aan vergunninghouders. Het COA is geïnformeerd over het Magic Mix principe en zorgt voor de koppeling met vergunninghouders. De overige appartementen verhuurde de corporatie op de reguliere wijze, maar bood voorrang aan woningzoekenden uit Hummelo en omstreken. De gedachte achter de Magic Mix is dat bewoners oog voor elkaar hebben, elkaar helpen en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Dit bevordert de integratie van de vergunninghouders.

Tien jaar woonruimte

Na afronding van de verbouwing in het eerste kwartaal van 2017, nemen de eerste bewoners hun intrek in Zandewierde. De reguliere verhuur en de koppeling met vergunninghouders zijn eind december 2016 afgerond. De bewoners krijgen een regulier huurcontract voor onbepaalde tijd en zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun woning. In hun contract staat de uiterlijke termijn van 1 januari 2027. Dan verloopt de tijdelijke afwijking op het omgevingsplan en mogen de ruimten niet meer verhuurd worden met een woonbestemming. De bewoners betalen een kale huur van circa 310 euro voor de studio’s, 465 euro voor de driekamerappartementen en 450 euro voor het tweekamerappartement.

Beheerder

Om de integratie te bespoedigen en bewoners te helpen bij diverse huis-, tuin- en keukenzaken, stelt de gemeente Bronckhorst een beheerder aan. De klankbordgroep werd betrokken bij de selectie van deze beheerder. Sité Woondiensten en de gemeente vragen om een actieve bijdrage van bewoners, door gezamenlijke activiteiten te organiseren. Omwonenden verzamelen meubels en huishoudelijke benodigdheden voor de toekomstige bewoners. Vrijwilligers organiseerden voordat de vergunninghouders in Hummelo arriveerden een Syrische avond waarop inwoners van Hummelo kennis konden maken met de cultuur van de vergunninghouders, zodat de dorpsbewoners de nieuwe inwoners een warm welkom kunnen bieden.

Intensief inburgeringsprogramma

Vergunninghouders zijn verplicht in te burgeren, maar kunnen zelf kiezen bij welke instantie ze dit doen. Gemeente Bronckhorst biedt de vergunninghouders een uitgebreid en intensief inburgeringsprogramma aan. Dit is een extra inspanning vanuit de gemeente. De vergunninghouders krijgen vier dagen per week gedurende 26 weken intensieve begeleiding.

Lokale situatie

Hummelo kon met de bestaande woningvoorraad niet aan de taakstelling voldoen. Er komen te weinig woningen beschikbaar via de reguliere route. Door het voormalige verzorgingshuis in te zetten kon de gemeente ruimhartig aan de taakstelling voldoen. In samenwerking met de corporatie Sité Woondiensten wil de gemeente verder gaan dan enkel huisvesting. Ze willen bijdragen aan het samenleven van verschillende doelgroepen. Vergunninghouders hebben een verblijfsvergunning ontvangen en blijven hoogstwaarschijnlijk in Nederland. Hummelo en Sité Woondiensten willen vergunninghouders een zo goed mogelijke start bieden. Dat doen ze door vergunninghouders te laten samenleven met gewone Achterhoekers. De combinatie met woningzoekenden uit Hummelo en omgeving beschouwen ze als een succesvolle combinatie.

Feestelijke opening

Op donderdagmiddag 16 maart 2017 was de feestelijke opening van
complex Zandewierde. De nieuwe huurders en omwonenden kwamen bij elkaar. Alle nieuwe huurders kregen de sleutels van hun nieuwe appartement of studio overhandigd. Om 15.00 uur werd Zandewierde officieel geopend door Sité manager Els Birkenhäger en wethouder van de gemeente Bronkhorst Paul Seesing. Zij stonden vooral stil bij de inzet van verschillende vrijwilligers om de nieuwe, van oorsprong niet Nederlandse, huurders van Zandewierde op weg te helpen met het integreren in Nederland. Samen blijft het kernwoord. Ook de opening van Zandewierde stond in het teken van samenwerking. Alle aanwezigen legden hun beeld over samenwonen op Zandewierde met verf vast op een canvasdoek. Tekeningen van tulpen, Syrische vogels en blokjes kaas werden vereeuwigd. Het doek kreeg de toepasselijke titel thuis@Zandewierde en werd aangeboden aan de nieuwe bewoners die aan het eind van de middag met veel enthousiasme hun nieuwe woningen betrokken.

Gezamenlijke activiteiten

Na de feestelijke opening zijn al verschillende andere gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Betrokken buurtbewoners, vrijwilligers, medewerkers van Sité, de gemeente Bronckhorst en de huurders zelf gaan trekken daarin samen op. Zo zijn er meubels ingezameld en buigen bewoners zich met de klankbordgroep samen over de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten. Voor juni 2017 staat er een evaluatie op het programma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Resy Rijpert van Sité Woondiensten resy.rijpert@swd.nl.

Foto Hummelo JD Pennekampweg 17

Geleerde lessen

Omwonenden betrekken en een stem geven, is een belangrijke factor voor een succesvolle aanpak. Sité schonk veel aandacht aan de wensen van omwonenden en andere betrokkenen en schetste kaders.

De regie en uitvoering van initiatieven ligt bij de omwonenden en nieuwe huurders. Een andere geleerde les is dat soms extra inzet nodig is om iedereen te betrekken.

Bij Zandewierde leveren veel mensen een bijdrage, maar niet iedereen was betrokken. Hierdoor weten we voor toekomstige trajecten dat ze nog meer gaan inzetten om iedereen te betrekken.

Foto Hummelo JD Pennekampweg 17
Foto Hummelo bewoners
Foto Hummelo presentatie