Magic Mix in verzorgingshuis Nijevelt – Nijmegen

Het gedeeltelijk leegstaande verpleeghuis Nijevelt in Nijmegen wordt in 2021 gesloopt. Om die tijd te overbruggen stelt de eigenaar, stichting De Waalboog, één verdieping beschikbaar voor de huisvesting van twintig alleenstaande vergunninghouders. de Waalboog verhuurt deze kamergewijs. De verdieping is bestemd voor een gemêleerde groep vergunninghouders met hopelijk affiniteit voor ouderen en zorg. Woningbouwstichting De Gemeenschap beheert de etage voor De Waalboog.

Verbouwing

Om de verdieping prettig bewoonbaar te maken voor de vergunninghouders, organiseerde De Gemeenschap een verbouwing. Om af te mogen wijken van het bestemmingsplan werd een omgevingsvergunning aangevraagd. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen verleende deze vergunning. Er zijn achttien van de vierentwintig zorgwooneenheden verbouwd tot eenpersoonskamers van 16m2 met toilet en douche. De totale privéruimte is 23,8m2. Eén zorgwooneenheid is verbouwd tot tweepersoonskamer met toilet en douche. Deze is iets groter. De vergunninghouders delen een woonruimte met twee kamers van 27m2. De verdieping beschikt over twee gezamenlijke zitkamers en vier keukens. Een deel van de berging is verbouwd tot een fietsenstalling. De netto investeringskosten bedragen 113.000 euro en worden verwerkt in de huurprijs.

Exploitatie

De Waalboog stelt de verdieping in het verpleeghuis uit maatschappelijk oogpunt beschikbaar voor de huisvesting van vergunninghouders. Daardoor is het mogelijk om een klein positief exploitatieresultaat van 24.000 euro per jaar te behalen.

Beheer door de corporatie

De Waalboog verhuurt de verdieping, maar woningbouwstichting De Gemeenschap neemt een groot deel van de taken over. Dat is de wens van Het College sanering zorginstellingen. Zij verleende toestemming voor deze constructie. Als een zorginstelling onroerende zaken wil verhuren, is hun goedkeuring verplicht. De Waalboog betaalt een vergoeding aan De Gemeenschap voor de beheertaken. Daarnaast financiert zij een gedeelte van de verbouwing mee.

De Gemeenschap is het aanspreekpunt voor de huurders en draagt zorg voor:

  • de verbouwing en de financiering daarvan;
  • het opstellen en laten tekenen van de huurovereenkomsten;
  • klachtenbeheer;
  • klein onderhoud;
  • sociaal beheer: handelen bij overlast.

Tijdelijk huurcontract

De vergunninghouders wonen vanaf 1 februari 2017 op de derde verdieping in Nijevelt. Ze ontvangen een tijdelijk huurcontract tot maximaal oktober 2020. De huurprijs is gebaseerd op 100 procent van de maximaal redelijke huurprijs. Voor een onzelfstandige woning met 139 woningwaarderingspunten is dat 284 euro per maand. Daar komt maandelijks 34,32 euro servicekosten bij voor de tv-aansluiting, huisvuil, glasbewassing, zuiveringslasten, riool en schoonmaakkosten voor de algemene ruimten, zoals de gangen en keukens. Daarnaast betalen de vergunninghouders 40,20 euro energiekosten.

Foto Nijevelt

Magic Mix

De nieuwe woonruimte is bestemd voor een gemêleerde groep vergunninghouders, van 23 jaar en ouder, zonder kinderen. Er wordt niet geselecteerd op etniciteit of religie. Op de verdieping kunnen zowel mannen als vrouwen terecht, variërend in leeftijd. Als de instroom het mogelijk maakt, worden de vergunninghouders mogelijk geselecteerd op hun affiniteit met de zorg. De intentie is om de nieuwe bewoners van Nijevelt met de ouderen in het verpleeghuis in contact te brengen en inzichtelijk te maken wat men voor elkaar kan betekenen. De initiatiefnemers streven ernaar dat de vergunninghouders een bijdrage kunnen leveren aan de zorg en aan de activiteiten met ouderen. Op deze manier kunnen zij de Nederlandse taal en cultuur leren kennen. Momenteel is de instroom van vergunninghouders in de gemeente dusdanig afgenomen dat een selectie op affiniteit met de zorg te weinig kandidaten oplevert. Daarom is affiniteit met de zorg geen harde voorwaarde meer.

Inrichting

De Gemeenschap ontving een subsidie van de gemeente om de gezamenlijke ruimten in te richten. De vergunninghouders zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de inrichting van hun eigen kamers. Zij maken daardoor aanspraak op slechts een klein deel van de bijzondere bijstand die normaal gesproken zou gelden.

Informatiebijeenkomsten

De Waalboog organiseerde samen met De Gemeenschap en de gemeente twee informatiebijeenkomsten: één voor het personeel van het verpleeghuis en één voor de bewoners en hun mantelzorgers. Zowel het personeel als de bewoners en hun mantelzorgers uitten hun zorgen. Zij waren ongerust over de veiligheid van de kwetsbare ouderen die er nu wonen en de nachtwachten. De plannen zijn daarom aangepast. In eerste instantie zou er een vrije toegang komen naar de overige verdiepingen van het gebouw. Uiteindelijk besloten de betrokken partijen om de verdieping voor vergunninghouders een eigen ingang te geven via de nooduitgang.

Omwonenden

Woningcorporatie De Gemeenschap informeerde de omwonenden over de komst van de twintig nieuwe bewoners per brief. Omwonenden kregen de mogelijkheid om bezwaar te maken tijdens de bezwaarprocedure. Er zijn door de omwonenden geen bezwaren ingediend. De omwonenden zijn niet betrokken bij het realiseren van huisvesting. In het kader van NL Doet knapte een aantal omwonenden op 12 maart het trappenhuis op.

Bewoners

Eind maart 2017 namen de laatste bewoners hun intrek. De begeleiding door VluchtelingenWerk en de inburgering zijn begonnen. Er was een bijeenkomst waar de nieuwe bewoners uitleg kregen over het functioneren van het gebouw, bijvoorbeeld het brandalarmsysteem en hoe ze zich moeten gedragen bij brand. Maar ook de werking van de keukenapparatuur. In een tweede bijeenkomst maakten de nieuwe bewoners kennis met de oud bewoners. De hoop is dat hierdoor contacten ontstaan die leiden tot wederzijds begrip en participatie van de nieuwe bewoners in het verzorgingshuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjon Debie van de gemeente Nijmegen via j.debie@nijmegen.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjon Debie van gemeente Nijmegen via j.debie@nijmegen.nl

Geleerde lessen

De instroom van vergunninghouders is grillig. Het is daardoor moeilijk inschatten hoeveel woonruimte nodig is. Op het moment dat de huisvesting gerealiseerd was, was het aantal te huisvesten vergunninghouders afgenomen en wisten ze niet of ze bewoners konden vinden.