Klaslokalen voor gezinnen – Weststellingwerf

Het voormalige pand van het Bornego College doet sinds december 2015 dienst als woonruimte voor twaalf gezinnen. Ieder gezin woont in een eigen klaslokaal. Deze tijdelijke transformatie valt onder de GZZA-regeling. Bewoners wonen er maximaal twee jaar nadat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het Bornego-pand doet dienst als opvanglocatie voor maximaal vijf jaar.

Van klaslokaal naar woonunit – pand

De gemeente maakte het schoolgebouw woonklaar voor ongeveer 185.000 euro. Dit betekent dat alle twaalf de klaslokalen zijn getransformeerd naar woonunits. In de kleinste unit kan een gezin met maximaal drie kinderen terecht. In de grootste een gezin met maximaal zes kinderen. In totaal kunnen er vijftig personen wonen in het pand. Ze delen per verdieping de sanitaire voorzieningen en de keuken.

Twaalf gezinnen – bewoners

Op 16 december 2015 nemen de eerste negen gezinnen hun intrek in het Bornego-pand. Het zijn gezinnen uit Eritrea, Syrië en een Pakistaans echtpaar. Het betreft een tussentijdse woonvoorziening, waar zij maximaal een half jaar wonen. Daarna dienen zij een reguliere woning aangeboden te krijgen, waar zij naar kunnen doorstromen. Het aantal inwoners varieert. Door de maximale woonduur wisselt het aantal gezinnen en het aantal personen woonachtig in het complex.

Vrijwilligers aan de slag – ondersteuning

Vanaf dag één worden de mensen begeleid door zeven vrijwilligers van Timpaan Welzijn. Timpaan krijgt hiervoor subsidie van de gemeente. Timpaan Welzijn helpt de vergunninghouders bij een goede start en integratie in de Nederlandse maatschappij. De gemeente ontvangt van het COA een tegemoetkoming in de kosten voor de maatschappelijke begeleiding. Dit is per inburgeringsplichtige vergunninghouder eenmalig 2.370 euro.

Inburgering

In opdracht van de gemeente heeft het Friesland College de intensieve inburgeringscursus ‘3 voor taal’ ontwikkeld. De bewoners van het Bornego kunnen de cursus vier dagdelen per week in Wolvega volgen. Ze worden ondergedompeld in de Nederlandse taal en zodra het kan, wordt een taalstage voor hen gezocht van één of twee dagdelen per week. Intentie is dat deelnemers zo spoedig mogelijk kunnen doorstromen naar regulier mbo- of hbo-onderwijs. De gemeente Weststellingwerf vindt dit intensieve integratieproces van belang en bekostigt daarom bijvoorbeeld noodzakelijke voorzieningen zoals kinderopvang vooralsnog zelf, in de hoop dat de rijksoverheid hier op korte termijn in zal voorzien.

GVA-regeling maakt het mogelijk

De transformatie van het Bornego-pand en de huisvesting van vergunninghouders vallen onder de GVA-regeling van het COA. Voor volwassenen ontvangt de gemeente een bedrag van 50 euro per week en voor minderjarigen 25 euro per week. Vergunninghouders die onder de GVA-regeling worden opgevangen, tellen al mee voor de taakstelling. Daarnaast kunnen de vergunninghouders nadat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen nog maximaal twee jaar in de GVA-opvang wonen.

Informatieavond

Op 8 oktober 2015 organiseerde de gemeente een besloten bewonersavond in het gemeentehuis. Zij gaf daar een toelichting op de plannen. Daarnaast was er volop gelegenheid om vragen te stellen. Er kwamen 65 omwonenden naar de bijeenkomst. De input is meegenomen en de gemeenteraad heeft vervolgens op 15 oktober 2015 ingestemd het Bornego-pand in te zetten voor de huisvesting van vergunninghouders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@weststellingwerf.nl. Uitgebreidere informatie vindt u op www.weststellingwerf.nl/bornegocollege.

Weststellingwerf - borneo gebouw foto1

Geleerde lessen

  • De kracht van onze aanpak lag vooral in het ‘niet vragen, maar het aangeven van de noodzaak’, hierdoor kon de opvang snel gerealiseerd worden.
  • Er was een huisvestingsprobleem en dat is praktisch aangepakt. Binnen de organisatie zijn we integraal te werk gegaan.
  • Door meteen te communiceren met de burgers en de kleinschalige opzet van de opvang is er draagvlak gecreëerd.
Logo Gemeente Weststellingwerf
Weststellingwerf - borneo gebouw foto3
Weststellingwerf - borneo gebouw foto4
Weststellingwerf - borneo gebouw foto5
Weststellingwerf - borneo gebouw foto2
Weststellingwerf 1
Weststellingwerf 2