Kamergewijze verhuur - Ijsselstein

Woningcorporatie Provides heeft veel ervaring met kamergewijze verhuur aan vergunninghouders. Provides stelde reeds tien jaar geleden, in overleg met de gemeente, zes appartementen beschikbaar. Aanvankelijk nam de vraag naar de woningen af en wilde Provides de kamergewijze verhuur afbouwen. Door de hernieuwde stroom van vluchtelingen en vergunninghouders stelde de corporatie tijdelijk weer zes appartementen beschikbaar.

De kamers

Provides stelde tijdens de piek met te huisvesten vergunninghouders tijdelijk zes appartementen beschikbaar. Eind 2016 bouwde ze dit weer af naar drie. Het zijn zowel vier- als vijfkamerappartementen, die in 2017 nog plaats bieden aan ongeveer twaalf vergunninghouders. Elke vergunninghouder heeft een eigen adres en afsluitbare slaapkamer. Om dit te realiseren is een omzetvergunning vereist voor de transformatie van de woning. Vanuit het bouwbesluit van 2012 gelden andere eisen aan de woning als er sprake is van kamergewijze verhuur dan bij reguliere verhuur. De ervaring leert dat het verstandiger is vergunninghouders te huisvesten in woningen zonder tuin., omdat het onderhoud van de tuin vaak te wensen overlaat.

Voorzieningen in de woning

De gezamenlijke ruimten zijn bij aanvang, inmiddels tien jaar geleden, ingericht door de gemeente en corporatie. Zij zorgden voor een vloer, raambedekking, meubilair, keukeninrichting, wasmachine en gasfornuis. De spullen staan op een inventarislijst, die de bewoners ondertekenen. De inrichting is van goede kwaliteit, zodat alles lang mee gaat. Daarnaast ontstaat zo min mogelijk geluidsoverlast en is de woning makkelijk schoon te houden. Provides en de gemeente kozen bij de raambedekking voor lamellen, om doeken voor de ramen te voorkomen. Tot slot leerde Provides dat bewoners liever zelf verantwoordelijk zijn voor hun koelkast. Bewoners regelen daarom zelf een koelkast en plaatsen deze op hun eigen kamer.

Huurprijs

De huur bedraagt gemiddeld 300 euro per kamer. De huurprijs is afhankelijk van de grootte van de kamer. De prijs is inclusief gas, elektriciteit en water. Gas wordt per bewoner afgerekend. De vergunninghouders betalen de huur zelf. Provides stuurt er op aan dat bewoners via automatische incasso betalen. De bewoners hebben huurcontracten voor onbepaalde tijd. Om de doorstroom naar reguliere woningen te bevorderen overweegt Provides een andere constructie met tijdelijke contracten.

Doelgroep

Deze vorm van huisvesting richt zich op alleenstaande mannen. Een echtpaar blijkt onhandig in verband met de privacy en de kans op gezinsuitbreiding. De gemeente wijst de kamer, via het COA, toe aan een specifieke vergunninghouder. Ze probeert daarbij rekening te houden met verschillende culturen en geloofsovertuigingen. De zittende huurders hebben geen inspraak op de keuze van hun nieuwe huisgenoot. In de praktijk bleek dat vergunninghouders soms teleurgesteld waren dat zij geen eigen woning kregen, maar deze moesten delen met drie of vier anderen. Hen tijdig informeren helpt teleurstelling voorkomen.

Beheer

Voor de vergunninghouders is de wijkbeheerder het eerste aanspreekpunt. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de hygiëne in hun woning en het schoon houden van de gezamenlijke ruimten. Corporaties kunnen er ook voor kiezen om een schoonmaker op te nemen in de servicekosten. Bij mutatie controleert de verhuurmakelaar standaard ook de algemene ruimten. Op deze manier ontdekt Provides snel dat onderhoud wenselijk is. Een mogelijkheid is om standaard een serviceabonnement op te nemen in het huurcontract, om achterstallig onderhoud te voorkomen. Als het een woning met tuin of buitenruimte betreft, is het verstandig deze te bestraten. Op deze manier is intensief onderhoud niet nodig.

Buurtbewoners

De buurt is tijdig geïnformeerd, zowel op buurtniveau als in het complex. De focus lag hierbij op het informeren van de complexbewoners, omdat zij regelmatig in contact komen met de nieuwe bewoners.

Vervolg voor vergunninghouder

Provides streeft er naar om de vergunninghouders direct als regulier woningzoekende te registreren. De gemeente betaalt de inschrijfkosten. De verlengingskosten betaalt de vergunninghouder zelf. Enerzijds creëert dit een prikkel om een andere woning te vinden, anderzijds bestaat het risico dat ze uitgeschreven worden omdat ze niet betalen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid de Groot van Provides via i.de.groot@provides.nl.

Geleerde lessen

  1. Zorgen voor een betere doorstroming.
  2. Standaard servicecomponenten opnemen in de huur voor schoonmaak en tuinonderhoud.
  3. Een serviceabonnement verplichten.