Huurwoningen, taalles en begeleiding naar werk voor Syrische gezinnen - Rotterdam

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil tweehonderd Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam bieden. Zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving is het doel. SNTR biedt een intensief programma dat bestaat uit een huurwoning, een versneld taaltraject, het leren kennen van de wijk en de stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers) werk en/of onderwijs. De Erasmus Universiteit onderzoekt of de gezinnen zich inderdaad snel thuis voelen door het programma.

Syrische gezinnen

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam heeft bewust voor de doelgroep Syrische gezinnen gekozen. Daardoor is het gemakkelijker een taal- en integratieprogramma aan te bieden. In april 2017 waren de helft van de tweehonderd Syrische gezinnen gehuisvest. SNTR bepaalt niet zelf wie in de woningen gaan wonen. Dat doet het Intakeloket Ondersteuning Statushouders (IOS) van de gemeente Rotterdam. Het IOS kijkt daarbij naar de grootte van het gezin en de grootte van de woning.

Stichting Nieuw Thuis als verhuurder

SNTR heeft tweehonderd woningen gekocht die zij verhuurt aan Syrische gezinnen. De woningen – voornamelijk appartementen en enkele ééngezinswoningen van verschillende omvang – zijn verspreid over Rotterdam. De gemiddelde aankoopprijs van de woningen is 100.000 euro. Om de huizenmarkt in Rotterdam niet te veel te verstoren, heeft de stichting woningen gekocht die gemiddeld ongeveer een half jaar leegstonden.

Woonklaar maken

Niet alle woningen waren direct woonklaar. Een huisvestingsteam heeft ervoor gezorgd dat de woning werd opgeknapt. Ze leverden deze gestoffeerd op met gordijnen en vloerbedekking. Daarnaast werd er een koelkast en wasmachine geplaatst, waarvoor de nieuwe bewoners een gebruikerscontract afsluiten. De huurprijs is gebaseerd op het Woningwaarderingsstelsel (wws). De huuropbrengsten zet SNTR in voor het intensieve integratieprogramma. Dit programma biedt taallessen, maatschappelijke begeleiding en begeleiding naar betaald werk of een vervolgopleiding.

Begeleidingsteam

In het programma staat het thuisvoelen in Rotterdam en meedoen met de samenleving centraal. Ieder gezin krijgt een coach toegewezen die hen bij hen thuis begeleidt. Dit gaat van hulp bij het inschrijven op school of de kinderopvang of het aanvragen van kinderopvangtoeslag tot meegaan naar het buurthuis of de sportvereniging. Uiteindelijk begeleidt de coach naar (vrijwilligers)werk.

Taallessen

De stichting werkt samen met drie taalscholen die cursussen bieden voor deelnemers met verschillend leervermogen. De cursus moet ervoor zorgen dat de deelnemers binnen 16 weken tot 1,5 jaar Nederlands spreken. Op een niveau waarop ze kunnen gaan werken of een vervolgopleiding kunnen gaan doen. Dat heet het B1-niveau. Ter vergelijking: de wettelijk verplichte inburgeringscursus toetst statushouders op A2-niveau. Dat niveau is te laag om te gaan werken of om een vervolgopleiding te doen. Een aantal statushouders heeft inmiddels de taalcursus afgerond en spreekt behoorlijk goed Nederlands. Zij zijn begonnen zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Een groot deel van de statushouders is nog bezig de Nederlandse taal te leren, wat bij velen verrassend snel gaat.

Onderzoek Erasmus Universiteit

Gedurende de volledige looptijd van het programma voert de Erasmus Universiteit uitgebreid onderzoek uit naar het verloop van de integratie op de domeinen arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, buurt en sociale netwerken. Zij vergelijken deze Syriërs met vergunninghouders in de stad die buiten het programma vallen. Daarbij kijken de onderzoekers ook of het programma kostenefficiënt is.

Stichting de Verre Bergen

Het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) is een innovatief experiment van Stichting De Verre Bergen, een filantropische organisatie die zich richt op een beter Rotterdam. Met het programma ambieert Stichting De Verre Bergen aan te tonen dat een intensieve en integrale aanpak leidt tot een snellere integratie van statushouders in de Nederlandse samenleving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Meertens van SNTR via kmeertens@sntr.nl of bekijk de website http://www.sntr.nl/

logo Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Taallessen

De stichting zorgt voor taallessen en wil meer bieden dan basiskennis van de Nederlandse taal. Ze streven naar B1 niveau. Dit niveau hebben de vergunninghouders nodig om uiteindelijk aan de slag te kunnen in een betaalde baan. Omdat niet iedereen dezelfde leercapaciteiten heeft, biedt de stichting vier taalcursussen op verschillende niveaus aan. Het hoogste niveau krijgt een traject waarbij ze in 16 weken B1 niveau spreken. Uiteindelijk beheerst iedereen binnen een jaar de Nederlandse taal.

Appartementen woonklaar maken

Inmiddels zijn bijna alle 200 woningen gekocht. Het zijn hoofdzakelijk appartementen en enkele ééngezinswoningen van verschillende omvang. Niet alle woningen zijn direct woonklaar. Een huisvestingsteam zorgt er dan voor dat de woning wordt opgeknapt. Ze leveren deze gestoffeerd op met gordijnen en vloerbedekking. Daarnaast wordt er een koelkast en wasmachine geplaatst, waarvoor de nieuwe bewoners een gebruikerscontract afsluiten.

Verspreid over heel Rotterdam

De woningen liggen verspreid over Rotterdam. Dit is een bewuste keuze. De gemiddelde aankoopprijs is een ton, waardoor in sommige wijken meer aanbod van woningen is. Om de koopmarkt in Rotterdam niet te veel te verstoren, koopt de stichting woningen die gemiddeld ongeveer een half jaar leegstaan. Dit draagt ook bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad.

Onderzoek Erasmus Universiteit

Gedurende de volledige looptijd van het programma voert de Erasmus Universiteit uitgebreid onderzoek uit naar het verloop van de integratie op de domeinen arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, buurt en sociale netwerken. Zij vergelijken deze Syriërs met vergunninghouders in de stad die buiten het programma vallen. Daarbij kijken de onderzoekers ook of het programma kostenefficiënt is.

Bekijk de website: http://www.sntr.nl/

Voor meer informatie neemt u contact op met Katja Meertens via kmeertens@sntr.nl