Huurkorting als bewoners zich inzetten voor de ander – Waalwijk

In een leegstaand zorgcomplex in Waalwijk verbouwt woningcorporatie Casade 22 onzelfstandige wooneenheden tot woonruimte bestemd voor een mix van jongeren en alleenstaande vergunninghouders. Als zij zich inzetten voor elkaar, hun woning en de omwonenden krijgen ze 50 procent korting op de huurprijs.

Mix jongeren en vergunninghouders

Casade richt zich met dit initiatief op jongeren. Het COA wijst daarom vergunninghouders toe geselecteerd op leeftijd. Vervolgens selecteert Casade zowel de vergunninghouders als de jongeren op hun bereidheid een bijdrage te leveren. De bewoners tekenen een huurcontract voor vijf jaar en betrekken hun woning in mei 2017. Momenteel bestaat de groep bewoners uit maximaal elf vergunninghouders. De corporatie streeft naar optimale interactie tussen de twee doelgroepen en laat de jongeren en de vergunninghouders gemixt wonen. Afhankelijk van de instroom van vergunninghouders is er in de toekomst mogelijk ruimte voor andere doelgroepen in het pand.

Klussen en diensten voor omwonenden

De woningcorporatie legt in de huurovereenkomst vast dat de huurders recht hebben op een huurkorting van 50 procent als zij zich inzetten voor hun huisgenoten, hun woning en de omwonenden. De jongeren kunnen een bijdrage leveren door de vergunninghouders te helpen integreren in de Waalwijkse samenleving of door hen de Nederlandse taal te leren. De vergunninghouders kunnen omwonenden ondersteunen bij de boodschappen of bij andere diensten of klussen. Dit kost de bewoners naar verwachting vier uur per week.

Sociaal beheer

Casade schakelde de sociaal beheerorganisatie De Huischmeesters in om het initiatief te begeleiden. De Huischmeesters bepalen voor elke bewoner wat de actieve bijdrage kan zijn en bewaken de naleving van de afspraken. De Huischmeesters houden nauw contact met de bewoners en beoordelen zo of zij aan hun taken voldoen. De Huischmeesters hebben ruggespraak met de consulent van Casade. Bewoners die zich niet inzetten betalen de maximaal redelijke huurprijs.

Aanpassingen

Om het leegstaande pand bewoonbaar te maken voor de nieuwe bewoners, bracht Cascade een aantal permanente wijzigingen aan. De keuken, de gezamenlijke ruimtes en het sanitair zijn verbouwd. Deze werkzaamheden maakten het pand bewoonbaar en brandveilig. Het complex bestaat uit onzelfstandige woonruimten, dus de bewoners delen de faciliteiten. De douches worden gedeeld met vier personen en de gezamenlijke ruimtes en de keuken zijn bestemd voor alle bewoners. Casade richtte de keuken in en zorgde voor gordijnen. Casade geeft de eerste bewoners van het complex budget om de gezamenlijke ruimtes in te richten.

Onrendabele exploitatie

De huurkorting van 50 procent veroorzaakt een onrendabele exploitatie. Om dit tekort op te vangen reserveerde Casade geld, omdat de huisvesting van vergunninghouders of andere bijzondere doelgroepen een speerpunt is van hun Raad van Commissarissen.

Actieve rol sociaal beheerders

De Huischmeesters zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer. Bij de start van het initiatief is er elke dag een sociaal beheerder aanwezig. Indien nodig leiden zij de bewoners toe naar zorg en hulpverlening. De Huischmeesters spelen een actieve rol om de interactie tussen bewoners en omwonenden te bevorderen. Zij brengen de bewoners en de omwonenden met elkaar in contact. Casade legde de rol van De Huischmeesters vast in een raamovereenkomst. Vluchtelingenwerk helpt de vergunninghouders bij hun integratie. De Huischmeesters sluiten hun werkzaamheden aan op de acties van Vluchtelingenwerk.

Klankbordgroep

Casade en de gemeente organiseerden een inloopdag om omwonenden bij het initiatief te betrekken. Op deze dag konden omwonenden het pand en de wooneenheden bekijken. Tevens konden zij het plan inzien en vragen stellen. Casade en de gemeente formeerden een klankbordgroep van belangstellenden. De klankbordgroep denkt mee over het traject en geeft input op het huishoudelijk reglement. Het voorkomen van rondhangende jongeren en vergunninghouders rond het complex was voor de klankbordgroep een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast werd de wens uitgesproken om het pand een uniforme uitstraling te geven. De klankbordgroep blijft bestaan als het plan definitief is, om de voortgang te bespreken.

Nieuwsbrief

Omwonenden worden via nieuwsbrieven geïnformeerd over belangrijke mijlpalen in het proces. Voorbeelden hiervan zijn de vergunningaanvraag, de bezwaarprocedure, de verbouwplanning en de inhuizing. De nieuwsbrief informeert omwonenden daarnaast over sociale activiteiten, zoals de open dag.

Omwonenden naar het complex trekken

De groep omwonenden bestaat voornamelijk uit ouderen die een appartement kochten of huren van Casade. Om de omwonenden naar het complex te trekken, schakelden de gemeente en Casade maatschappelijk werkers van de Buurtbinders in. Zij zetten zich in om de drempel tussen de omwonenden en de bewoners zo laag mogelijk te maken. Dit doen zij door in gesprek te gaan met omwonenden. De Buurtbinders maken inzichtelijk wat de ouderen belangrijk vinden en welke rol en functie de bewoners voor hen kunnen vervullen. Doel daarvan is dat bewoners en omwonenden elkaar makkelijk benaderen en elkaar kunnen versterken. In eerste instantie zoeken De Buurtbinders de verbinding met de omwonenden. Dat is hun expertise. Als er concrete klussen zijn geformuleerd, nemen De Huischmeesters dit over.

Open huis

Begin maart organiseerden De Buurtbinders samen met de klankbordgroep een ‘open huis’ in het complex. De verbouwing moest toen nog plaatsvinden. Een groot deel van de omwonenden kende het complex niet van binnen en tijdens het open huis konden zij komen kijken. De nieuwe bewoners zijn nog niet geselecteerd en waren daarom niet aanwezig. Omwonenden kregen de kans om mee te praten over ideeën voor de toekomst. Wat willen omwonenden met de relatief grote tuin achter het complex of met de gezamenlijke huiskamers? De maatschappelijk werkers van De Buurtbinders inventariseren de wensen van omwonenden. Casade en de gemeente delen de kosten van sociaal beheer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert van Mersbergen van Casade via r.v.mersbergen@casade.nl.