GVA Maassluis: tijdelijke huisvesting in Het Klooster

Maassluis heeft het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) gebruikt om voornamelijk Syrische vergunninghouders te huisvesten. Sinds 1 februari 2016 zijn de vergunninghouders ingestroomd. Per 1 februari 2017 is het GVA beëindigd. De opvang vond plaats naast de reguliere taakstelling. De gemeente werkte nadrukkelijk aan een snelle integratie van vergunninghouders in de samenleving.

De GVA was verwezenlijkt in een voormalig Klooster aan de Jan Luykenstraat in het stadscentrum van de gemeente. Daarnaast werden gezinnen zoveel mogelijk in vijf aangrenzende wisselwoningen ondergebracht. In totaal heeft Maassluis negentig vergunninghouders na het GVA in een reguliere woning in Maassluis gehuisvest (peildatum mei 2017). Er wonen nog twaalf personen in de wisselwoningen. Zodra de woningen uit de GVA-voorziening leegkomen worden ze niet meer ingeruild door statushouders.

Gemeentelijk Versnellingsarrangement

Maassluis maakt gebruik van het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA). De bewoners krijgen geen uitkering. Het COA betaalt bewoners lopende kosten voor levensonderhoud en dekt daarnaast de ziektekosten. De gemeente ontvangt per gehuisveste persoon een financiële tegemoetkoming. Deze bijdrage is 50 euro per volwassene per week en 25 euro per kind. De gemeente kwam niet uit met dit bedrag.

Het klooster Jan Luykenstraat 2a (5)

Vangnet

Maassluis zag Het Klooster als een extra vangnet in de huisvesting. De vergunninghouders woonden er tijdelijk, tot ze uitstroomden naar een regulier huis. Bewoners hadden een eigen kamer of meerdere kamers voor een gezin. Ze deelden het sanitair, de huiskamer en een keuken.

Integratie

De gemeente werkte nadrukkelijk aan een snelle integratie van vergunninghouders in de samenleving. Het betrof een samenwerking tussen VluchtelingenWerk die verantwoordelijk is voor de maatschappelijke begeleiding en Stroomopwaarts die zorgde voor de begeleiding naar integratie, participatie en (vrijwilligers)werk. Stroomopwaarts is een samenwerking van de sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de sociale werkvoorzieningen

Dukdalf, TBV en BGS.

Stroomopwaarts zorgde voor werktoeleiding, training en dagelijkse bezigheden in samenwerking met de woonbegeleiding en vrijwilligers. Een deel van de vrijwilligers fungeerde ook als “taalmaatje” voor de bewoners. Ook voerde ze individuele gesprekken met de bewoners over wat zij willen en kunnen. Op basis daarvan stelde Stroomopwaarts na vijf weken een diagnoseplan op, inclusief toekomstperspectief voor de bewoners. Taallessen en inburgering liepen parallel aan dit traject.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met vluchtelingen@maassluis.nl.

Geleerde lessen

De ervaringen met het GVA zijn positief. Door een goede samenwerking tussen partijen zoals VluchtelingenWerk, Stroomopwaarts, de woningcorporatie Maasdelta, de Voedselbank, Taalmaatje en vele vrijwilligers is de opvang soepel verlopen. De inzet van Stichting onder één dak voor de woonbegeleiding was waardevol. Voor zowel praktische zaken als het luisterend oor waren de woonbegeleiders een houvast voor de statushouders.

De opvanglocatie was gelegen in een woonwijk in het centrum van Maassluis. De gemeente heeft de buurtbewoners vooraf geïnformeerd en uitgenodigd voor een bezichtiging. Tijdens de opvangperiode is er voor de buurt een barbecue georganiseerd in de tuin van het Klooster. Nu de opvang is gestopt, zijn de bewoners ook daarover geïnformeerd. De opvang is zonder enig incident verlopen.