GVA als voorportaal naar reguliere woning – Horst aan de Maas

In Horst aan de Maas woonden van november 2015 tot mei 2017 negentien vergunninghouders op het terrein van zorginstelling Mikado. De gemeente zette het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) in om de vergunninghouders tijdelijk te huisvesten totdat definitieve plaatsing in de gemeente mogelijk is. De vergunninghouders wonen inmiddels allemaal in een reguliere sociale huurwoning en omdat de instroom van vergunninghouders dusdanig afnam besloot de gemeente de GVA te sluiten per 1 mei 2017.

Kamergewijze verhuur

De kamers voor de vergunninghouders bevinden zich in twee onafhankelijke woonblokken. Elk woonblok bestaat uit negen of tien afsluitbare kamers met een gemeenschappelijke keuken, woonkamer en gedeelde sanitaire voorzieningen. De gemeente zorgde voor de inrichting van de woonblokken. Omdat de vergunninghouders gebruik maken van een eigen ingang, komen ze de verstandelijk gehandicapte bewoners van de zorginstelling niet tegen.

Zorginstelling bood pand aan

Mikado benaderde de gemeente Horst aan de Maas en stelde het gebouw op haar terrein beschikbaar voor de huisvesting van vergunninghouders. In november 2015 sloten zij een huurovereenkomst voor één jaar. Na evaluatie besloot het college van B&W om de voorziening langer te huren en te blijven benutten voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders. De vergunninghouders blijven in het pand wonen tot december 2016. Vanaf dat moment huisvest de corporatie geen nieuwe bewoners meer in het pand. In mei 2017 sluit het pand definitief. De zorginstelling wil het gebouw op termijn slopen en het terrein opnieuw inrichten.

Kamer als voorportaal

De groep bewoners bestaat voornamelijk uit alleenstaanden tussen de vijfentwintig en veertig jaar. Zij huren een kamer in afwachting van doorstroming naar een reguliere woning. Ze betalen geen huur voor de kamers. De gemeente ontvangt via het GVA een vergoeding per gehuisveste vergunninghouder. Deze regeling geldt een half jaar lang.

Gemeente houdt oogje in ’t zeil

Bij de start van het project zorgde de gemeente voor twee gastvrouwen. Deze dames (werkervaringsplekken) regelden de inrichting van de accommodatie en de aanschaf van de benodigde spullen. Ook stelden ze huisregels op. Nadat de vergunninghouders hun intrek hadden genomen hielden zij een oogje in het zeil en spraken ze de bewoners erop aan als zij zich niet aan de huisregels hielden. Ze vormden de schakel tussen de locatie en het gemeentehuis. Daarnaast informeerden ze de gemeentelijke werkgroep m.b.t. vergunninghouders over de gang van zaken in het pand. Inmiddels bestaan de werkervaringsplekken niet meer. Nu zijn vrijwilligers van VluchtelingenWerk op deze locatie actief. Een medewerker van de gemeente neemt er wekelijks polshoogte en is het aanspreekpunt voor vragen van technische aard.

Participatietraject

Het opzetten van een GVA-voorziening zoals in Horst aan de Maas vergt tijd en aandacht van de gemeente. Naast de huisvesting van de vergunninghouders is het belangrijk om zinvolle dagbesteding te organiseren om verveling en overlast te voorkomen. Daarom startte de gemeente een participatietraject van meerdere dagdelen per week. De vergunninghouders leren de Nederlandse taal en normen en waarden. Dit traject is een voorbereiding op de verplichte inburgeringscursus. Om deelname aan het traject mogelijk te maken, ontvingen de vergunninghouders praktische zaken als een fiets en een laptop. De fiets verlaagt de drempel voor vergunninghouders om deel te nemen aan het traject. Zo zijn ze minder afhankelijk van anderen voor vervoer. De laptop stelt de vergunninghouders in staat om digitale leerstof tot zich te nemen en huiswerkopdrachten te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Verhaag van de gemeente Horst aan de Maas via f.verhaag@horstaandemaas.nl.

Foto Mikado

Geleerde lessen

  • Zorg voor een bepaalde dagbesteding, zodat mensen zich niet gaan vervelen. Hebben we gedaan met de cursus Start met Participeren (participatieverklaringstraject).
  • Zorg voor duidelijke afspraken over wat wel en niet mag in de locatie. Is overigens geen garantie dat mensen zich eraan houden, maar dan kun je hen er wel op aanspreken.
  • Bouw als gemeente een vertrouwensrelatie met de bewoners op. Laat je daarom regelmatig zien in de locatie, ook om een oogje in het zeil te houden.
  • Een GVA-locatie vraagt veel werk van de gemeente (inrichting, toezicht, communicatie et cetera).
  • Een probleem is dat je als gemeente geen mogelijkheden hebt om financieel te handhaven, omdat de bewoners leefgeld van het COA ontvangen. Je kunt als gemeente ‘wangedrag’ daarom niet bestraffen.