Gemeente Achtkarspelen creëert woonruimte voor grote gezinnen

In Friesland wachten veel vergunninghouders op een eigen woonruimte. De gemeente Achtkarspelen voldoet aan haar taakstelling, maar blijft zoeken naar nieuwe manieren om vergunninghouders een woning te bieden. Achtkarspelen stelt budget beschikbaar om woningen te verbouwen en geschikt te maken voor de huisvesting van vergunninghouders met een groot gezin. De gemeente zet het budget van 15.000 euro in om zolders met een vaste trap te laten verbouwen, zodat één of twee slaapkamers ontstaan. Met dit budget creëert Achtkarspelen vijf tot zeven woningen voor grote gezinnen.

De gemeente maakte prestatieafspraken met de corporatie, die enkele woningen beschikbaar stelde. De gemeente zet zich actief in voor de huisvesting van vergunninghouders met een groot gezin, omdat voor deze doelgroep op dit moment geen geschikte woningen beschikbaar zijn. Het COA koppelt de vergunninghouders aan de gemeente en voordat zij arriveren in Achtkarspelen, regelt de corporatie een woning die na verbouwing ruimte biedt aan gezinnen van zeven of meer personen.

De gemeente bepaalt met behulp van een aannemer welke werkzaamheden nodig zijn om de woning geschikt te maken. De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Hij creëert één of twee slaapkamers, isoleert het dak, legt vloeren en plaatst centrale verwarming.

Inmiddels zijn van vier woningen de zolders verbouwd tot slaapkamers. Per woning investeerde de gemeente 2.000 tot 3.000 euro. Achtkarspelen clustert de vergunninghouders niet, dus de gezinnen wonen verspreid over de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirsad Ibrahimagic van de gemeente Achtkarspelen via m.ibrahimagic@achtkarspelen.nl.

Achtkarspelen logo

Geleerde les

Door reguliere eengezinswoningen in te zetten hoeven er geen nieuwe woningen gerealiseerd te worden. De gezinnen krijgen door de verbouwing van de zolder een woning die bij de huishoudgrootte van hun gezin past.