Corporatie koopt particuliere woningen

Woningcorporatie Dudok koopt woningen van particuliere eigenaren voor de huisvesting van vergunninghouders. Dit doet zij in drie gemeenten, namelijk Hilversum, Bussum en Naarden. Per gemeente koopt ze vijf woningen, zodat er geen clustering ontstaat. Hiermee biedt de corporatie huisvesting aan 54 vergunninghouders in 12 woningen.

Gezinswoningen

De eerste vergunninghouders betrokken de woningen in januari 2016. Sinds maart 2016 zijn alle 12 de woningen bewoond. De meeste woningen zijn meergezinswoningen en tweegezinswoningen met drie of vier kamers. Ze worden dan ook hoofdzakelijk bewoond door gezinnen. De bewoners hebben reguliere huurcontracten voor onbepaalde tijd. Er zit dus ook geen limiet aan hun verblijfsduur in de woningen. De huurprijzen zijn op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS) gewaardeerd. De meeste woningen zijn afgetopt op de hoge aftoppingsgrens van 628 euro.

Aanpak
Met deze aanpak wil Dudok Wonen extra druk op de sociale woningvoorraad voorkomen en verdringing van de reguliere woningzoekenden vermijden. Ook kiezen ze er bewust voor om de vergunninghouders te spreiden over meerdere gemeenten om de ‘draaglast’ te verdelen. De nieuwe huurders worden behandeld als reguliere huurders. Daarnaast krijgen ze standaard begeleiding vanuit de gemeente.

Beheer 
Dudok Wonen geeft aan dat het beheer van ‘losse’ woningen lastiger is dan het beheren van een geheel complex. Bij particuliere woningen krijgt de nieuwe eigenaar vaak te maken met (slapende) VvE’s. Het nemen van verbouwingsbeslissingen of grootonderhoud vergt daardoor meer tijd en samenwerking. Dudok Wonen onderschatte de kwaliteit van het woningbezit tot 180.000 euro. Veel particulierwoningbezit is matig tot slecht onderhouden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Minko de Weerd van Dudok Wonen via m.weerd@dudokwonen.nl..

In de media: