Bewoners transformeren dorpshuis tot woning – Littenseradiel (Jorwert)

In Jorwert werd een leegstaand dorpshuis verbouwd tot woonhuis voor een groot gezin uit Syrië. De initiatiefgroep Nieuwe Jorwerters, bestaande uit vijf vrouwen, zette dit proces in gang. Doarpsnut, een maatschappelijke- en culturele vereniging, is eigenaar van het dorpshuis. Doarpsnut betaalde de verbouwing en zorgde samen met de initiatiefgroep en vele andere vrijwillige dorpsbewoners dat de nieuwe Jorwerters er sinds 13 juni 2016 wonen.

Dorpsbijeenkomst

Er werd al enige tijd gezocht naar een nieuwe bestemming voor het dorpshuis. Eerst deed het dienst als peuterspeelzaal en als tussen- en naschoolse opvang. Daarnaast werden er af en toe yoga lessen gegeven of vergaderingen georganiseerd. Tijdens een dorpsbijeenkomst ontstond het idee van vijf vrijwilligers van het Iepenloftspul Jorwert om vluchtelingen te helpen en hen een thuis te geven in Jorwert. De link met het leegstaande dorpshuis was snel gelegd.

De gemeente hielp mee

Na een gesprek met de eigenaar van het pand, Doarpsnut, besloten ze het plan uit te voeren. De groep met actieve personen groeide daardoor tot acht. Eerst benaderden ze de gemeente. De gemeente dacht met hen mee en zette waar nodig zaken uit. De initiatiefgroep regelde diverse gesprekken met de burgemeester en wethouders en zij verleenden subsidie voor integratie-activiteiten. Daarnaast hielpen Opnieuw thuis, Platform Statushouders Friesland en de regietafel Friesland. Deze hulp was hard nodig omdat het voor de initiatiefgroep totaal nieuw was om als projectontwikkelaar te fungeren. Zij moesten alles uitzoeken en zich in bochten wringen om passende Rijksregelingen te vinden. Uiteindelijk bleek geen enkele regeling passend, omdat dit een lange aanlooptijd vergt.

Grote verbouwing

Om het dorpshuis bewoonbaar te maken was een grote verbouwing nodig. De ruimte beneden is verbouwd tot twee woonkamers. Boven was een grote lege ruimte, die werd getransformeerd tot vier slaapkamers en een overloop. Daarnaast heeft het huis een douche, een keuken en een grote tuin.

De verbouwing kostte 25.000 euro. Dankzij de samenwerking met het Friesland College (ROC) bleven deze kosten laag. Studenten van de afdeling Bouw-, elektro- en installatietechniek ontwierpen de nieuwe plattegrond en hielpen mee bij de uitvoering. Ook bedrijven – Gamma Leeuwarden, Beddenzaak van de Velde in Winsum, Tromp en Lippe Lap uit Leeuwarden – leverden een bijdrage. Zij gaven hoge kortingen. Daarnaast hielpen circa vier weken lang twintig vrijwilligers iedere avond en alle weekenden met plamuren, schuren en verven.

Het gezin

De woning biedt ruimte aan een groot gezin van tien personen. Het gezin bestaat uit twee ouders en acht kinderen in de leeftijdscategorie twee tot zeventien. Ze hebben een huurovereenkomst voor vijf jaar en betalen 700 euro netto huur. Deze overeenkomst sloten ze met de eigenaar van het pand. In opdracht van de eigenaar regelt de plaatselijke beheercommissie het beheer van de woning.

Vrijwilligers als aanspreekpunt

Als het gezin tegen problemen aanloopt helpen de dorpsbewoners van Jorwert hen graag. Om structuur aan te brengen zijn er vier dorpsbewoners beschikbaar als vast aanspreekpunt (met enige begeleiding van VluchtelingenWerk). Het dorp is gemotiveerd om het gezin een nieuwe start te bieden die vlekkeloos verloopt. Diverse fondsen verleenden subsidies voor de inrichting van het huis en de integratie van het gezin. Er zijn vele activiteiten georganiseerd om hen te betrekken in het dorp.

Voor meer informatie neemt u contact op met Claire de Jong via gjdejong01@home.nl.

Geleerde lessen

In een dorp wonen is prettig en overzichtelijk voor het gezin. De kinderen spelen al veel met andere kinderen. Omdat het gezin rondkomt van een uitkering moet er een beroep gedaan worden op vele verschillende maatregelen en toeslagen. Het gezin krijgt daardoor te maken met een grote hoeveelheid papierwerk. Daar hebben zij veel hulp bij nodig van vrijwilligers. Dit is eigenlijk te veel om van vrijwilligers te willen vragen.

VluchtelingenWerk zou daarin een grotere rol kunnen/moeten spelen. Of, tip aan de gemeente: maak een groot fonds waaruit een gezin kan putten voor verschillende zaken, zoals zorgtoeslag, vergoeding openbaar vervoer, vergoeding sport, et cetera.